У приміщенні Університету відбулось виїзне засідання Президії Спілки ректорів вищих навчальних закладів України

20-12-2011, 13:39

У зібранні брали участь: Є.М.Суліма − Перший заступник Міністра освіти і науки, молоді та спорту України, Є.Є. Савін − заступник голови Харківської обласної державної адміністрації, Р.В.Шаповал − начальник Головного управління освіти і науки, молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації, Г.Ф.Труханов − голова профспілки працівників освіти і науки України, члени Президії Спілки ректорів вищих навчальних закладів України, ректори Харківського регіону.

Захід відкрив Президент Спілки ректорів вищих навчальних закладів України, ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Л.В.Губерський. Він привітав учасників зібрання та оголосив порядок денний засідання.

З привітальним словом до ректорів вишів України звернувся Перший заступник Міністра освіти і науки, молоді та спорту України Є.М.Суліма. Він наголосив на здобутках, які були досягнуті за останній рік у сфері освіти та науки, та перспективах подальшої роботи по всіх напрямах освітянської галузі.

З доповіддю «Про проект Концепції гуманітарного розвитку України на період до 2020 року» виступив перший віце-президент Спілки ректорів вищих навчальних закладів України, ректор Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова В.П.Андрущенко.

Проект Концепції гуманітарного розвитку України був запропонований з метою визначення принципів і пріоритетів, обґрунтування соціально-економічних та соціокультурних основ гуманітарного розвитку України як необхідної передумови реалізації потенціалу кожного її громадянина, забезпечення конкурентоспроможності держави і нації в сучасному світі. 11 листопада відбулося засідання Громадської гуманітарної ради під головуванням Президента України В.Ф.Януковича, на якому ухвалили рішення організувати широке громадське обговорення підготовленого проекту Концепції гуманітарного розвитку України на період до 2020 року разом з Національною академією правових наук України, Національною академією педагогічних наук, Національною академією мистецтв України та Спілкою ректорів вищих навчальних закладів України.

В.П.Андрущенко зазначив, що проект є сучасним і дуже актуальним. Він відрізняється своєю логічністю, послідовністю і довершеністю. Однак існує низка зауважень, які потребують врахування. Вони стосуються, наприклад, архітектоніки підрозділів, соціальної адресності положень, доповнення основних принципів, на яких базується Концепція, тощо.

В обговоренні проекту Концепції гуманітарного розвитку України на період до 2020 року виступили О.В.Петришин, віце-президент Національної академії правових наук України; М.В.Багров, ректор Таврійського національного університету; В.Я. Тацій, ректор Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»; В.С.Бакіров, ректор Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна та інші. Їх зауваження та пропозиції стосувалися посилення у Концепції компоненту, пов’язаного з правом, питань екологічної культури та соціального захисту та ін.

Учасники зібрання схвалили в цілому запропонований проект «Концепції гуманітарного розвитку України» та запропонували внести низку пропозицій та зауважень до тексту документа.

З доповіддю «Про правову автономію вищих навчальних закладів України: стан та перспективи» виступив віце-президент Спілки ректорів вищих навчальних закладів, ректор Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» В.Я.Тацій.

Василь Якович зробив екскурс в історію академічних прав і свобод, проаналізував сучасний стан академічних свобод та автономії в Україні. Він висловив свої пропозиції щодо вдосконалення законодавства. Зокрема, це стосується:

– академічної автономності, що проявляється у праві вишів самостійно розробляти навчальні плани, програми, напрями наукових досліджень тощо;

– нормативної автономії як можливості самостійно розробляти статутні документи, приймати і впроваджувати локальні нормативні акти;

– кадрової автономії – самостійної підготовки штатного розкладу, встановлення чисельності працівників, комплектування професорсько-викладацького складу тощо;

– фінансової автономності.

«З метою захисту інтересів національної освіти, можливо, необхідно створити при Раді ректорів потужну юридичну фірму, яка б спеціалізувалася на цьому», – зазначив В.Я.Тацій.