У приміщенні Полтавського юридичного інституту Університету відбулося засідання круглого столу «Особливості прецедентного права Європейського суду з прав людини», присвяченого святкуванню Дня Європи в Україні

27-05-2014, 10:57

У заході взяли участь науковці та студенти Полтавського юридичного інституту, а також юристи-практики. Під час засідання круглого столу обговорювалися актуальні питання сучасної практики Європейського суду з прав людини, особливості галузевого застосування прецедентного права ЄСПЛ у національному правопорядку, проблеми виконання рішень ЄСПЛ та ін.

З вітальним словом звернулася Наталія Гуторова, директор Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України. Вона зазначила, що Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод була ратифікована Україною у 1997 році, після чого вона стала частиною національного законодавства. Застосування Конвенції здійснюється з врахуванням практики Європейського суду з прав людини, який у своїх рішеннях дає тлумачення положень Конвенції. Згідно з Законом України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» суди при розгляді справ застосовують Конвенцію та практику Суду як джерело права. Саме тому, підкреслила Гуторова Н.О., є надзвичайно важливим вивчення прецедентної практики ЄСПЛ та обговорення проблем її застосування у практичній діяльності суддів, прокурорів, представників правоохоронних органів. Вона побажала учасникам круглого столу плідної роботи та активної дискусії.

З доповідями виступили:  викладач кафедри теорії права та конституційного права Полтавського юридичного інституту, кандидат юридичних наук Андрій Гаркуша − «Актуальні проблеми практики Європейського суду з прав людини»; суддя Верховного Суду України у відставці, віце-президент Видавничого дому «Ін Юре», викладач Національної школи суддів України, кандидат юридичних наук Ольга Шаповалові − «КПК України 2012 р. та застосування судами практики Європейського Суду з прав людини як шлях реалізації принципу верховенства права у кримінальному судочинстві»; суддя судової палати з розгляду цивільних справ Апеляційного суду Полтавської області Петро Абрамов − «Проблемні питаннях застосування практики Європейського суду з прав людини у цивільному судочинстві»; перший заступник прокурора міста Полтави Роман Кривоніс − «Порівняльний аналіз положень КПК 1960 р. та 2012 р. в частині захисту прав людини»; заступник начальника Головного управління юстиції в Полтавській області Віталій Чемерис − «Окремі аспекти діяльності Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини та його представництва у Полтавській області» та ін.

Підводячи підсумки роботи круглого столу, завідувач кафедри теорії права та конституційного права Полтавського юридичного інституту, доктор юридичних наук, професор Олена Дашковська підкреслила важливість подібних заходів для правозастосування. Також вона зазначила, що можливість поспілкуватися в межах круглого столу юристів-практиків, науковців і студентів сприяє отриманню підростаючим поколінням юристів нових знань, які, безперечно, знадобляться їм у власній практичній діяльності, та висловила сподівання щодо проведення аналогічних заходів у майбутньому.