У приміщенні Національної академії правових наук України відбулися загальні збори дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів

03-02-2014, 15:32

Зі звітною доповіддю про діяльність Національної академії правових наук України за 2009-2013 рр. виступив президент НАПрН України В.Я.Тацій.

«За цей період були зроблені значні кроки щодо зміцнення позицій Академії в Україні та за її межами, розвитку її авторитету, плідної законодавчої роботи в усіх галузях права. Однак наразі перед Академією постають нові завдання, зокрема, щодо розробки змін до Конституції України, підготовки проектів нормативних актів, спрямованих на завершення реформування судових та правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування», – зазначив у доповіді Василь Якович.

Також відбулись вибори президії та затвердження академіків-секретарів. За результатами таємного голосування Президентом Національної академії правових наук України одноголосно обрано В.Я.Тація. Членами президії стали: О.В.Петришин, В.П.Тихий, С.М.Прилипко, Ю.В.Баулін, А.П.Гетьман, С.В.Ківалов, В.К.Мамутов, В.Т.Нор.

Академіками-секретарями відділень затверджено:

по відділенню теорії та історії держави і права – дійсного члена (академіка) НАПрН України В.Д.Гончаренка;

по відділенню державно-правових наук та міжнародного права – дійсного члена (академіка) НАПрН України Ю.П.Битяка;

по відділенню цивільно-правових наук – дійсного члена (академіка) НАПрН України Н.С.Кузнєцову;

по відділенню екологічного, господарського та аграрного права – дійсного члена (академіка) НАПрН України Ю.С.Шемшученка;

по відділенню кримінально-правових наук – дійсного члена (академіка) НАПрН України В.І.Борисова.