Відбувся міжкафедральний науково-практичний семінар «Система слідчих дій за новим КПК України: проблеми правової регламентації та застосування»

03-04-2013, 15:28

У семінарі взяли участь близько 100 викладачів кафедр криміналістики, кримінального процесу, кримінального процесу та ОРД, кримінального права, кримінології, організації судових та правоохоронних органів Університету, представників НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка В.В.Сташиса, Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз імені заслуженого професора М.С.Бокаріуса, Інституту підготовки юридичних кадрів для СБУ Університету, представники правозастосовчої практики.

З науковими доповідями та повідомленнями виступили: завідувач кафедри криміналістики, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, іноземний член РАПН В.Ю.Шепітько (модератор семінару); завідувач кафедри кримінального процесу, доктор юридичних наук, професор О.В.Капліна; завідувач кафедри кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності, доктор юридичних наук, доцент О.Г.Шило; завідувач кафедри організації судових та правоохоронних органів, професор, член-кореспондент НАПрН України І.Є.Марочкін; директор Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз імені заслуженого професора М.С.Бокаріуса А.І.Лозовий; кандидат юридичних наук, начальник слідчого управління Прокуратури Харківської області, старший радник юстиції Я.Є.Мишков;  доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України В.О.Коновалова та ін.

Під час заходу розглядалися питання з проблем реалізації положень Кримінального процесуального кодексу України та ефективному використанню гласних і негласних слідчих дій.

У дискусіях взяли участь: доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України В.І.Борисов, кандидат юридичних наук, доцент Г.К.Авдєєва, кандидат юридичних наук, доцент В.В.Білоус, кандидат юридичних наук, доцент С.У.Велетнів, кандидат юридичних наук, доцент А.М.Дроздов, кандидат юридичних наук, доцент А.Л.Дудників, кандидат юридичних наук С.Ф.Здоровко, кандидат юридичних наук, доцент В.М.Трофименко та ін.

У ході дискусій було:

− проаналізовано зміни в регламентації і застосуванні слідчих дій − слідчого огляду, допиту, обшуку, виїмки, слідчого експерименту, пред’явлення для впізнання, залучення експерта (призначення експертиз);

− акцентовано увагу на тому, що деякі слідчі дії не знайшли належного відображення (втрачені) в новому КПК України: очна ставка, перевірка показань на місці, призначення експертизи, допит експерта на досудовому слідстві та ін.;

− розглянуто проблеми здійснення повноважень учасника кримінального виробництва з боку звинувачення − слідчого, який позбувся по результату реформи органів кримінальної юстиції статусу процесуальної самостійності;

− поставлено риторичне питання про те, який учасник кримінального провадження на сьогоднішній день здійснює розслідування;

− обговорено питання необхідності «подвійного» судового контролю, який здійснює за КПК України новий, раніше невідомий кримінальному судочинству України учасник процесу − слідчий суддя;

− розглянуто питання про статус прокурора, який за новим КПК України є стороною обвинувачення, фігурою процесуально самостійною, що здійснює процесуальне керівництво з розслідування злочинів.

За результатами дискусій були підведені підсумки міжкафедрального семінару, сформульована позиція про подальший моніторинг положень нового КПК України і висловлено побажання по проведенню міжкафедральних заходів регулярно.