У приміщенні Національної академії правових наук України відбулися щорічні загальні збори дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів

05-03-2013, 22:05

На заході розглянуто важливі питання життєдіяльності академії, вирішено низку організаційно-кадрових питань та проведено вибори членів президії.  На засіданні загальних зборів внесено змін до переліку Пріоритетних напрямів розвитку правової науки на 2011-2015 років, затверджених рішенням загальних зборів академії від 24 вересня 2010 року № 14-10.

Із доповіддю «Про основні підсумки діяльності Національної академії правових наук України у 2012 році» виступив президент НАПрН України, академік НАН України В.Я.Тацій. Він доповів про підсумки діяльності академії у 2012 році, участь науково-дослідних установ та членів НАПрНУ в законопроектній діяльності, результати проведення фундаментальних наукових досліджень, результати співпраці з центральними та місцевими органами державної влади та ін.

На загальних зборах було розглянуто та затверджено Звіт про витрачання бюджетних коштів у 2012 р.

На заході відбулися вибори нового іноземного члена – В.Е.Батлера, заслуженого професора права школи права Дікінсон Університету ім. Джона Едварда Фоулера штату Пенсільванія, наукового консультанта факультету вивчення країн Сходу та Африки Лондонського університету, професора Емерітус порівняльного правознавства Лондонського університету.