У Полтавському юридичному інституті Університету відбулася ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретико-правові засади формування сучасного медичного права в Україні»

19-10-2013, 10:52

У роботі конференції взяли участь науковці провідних наукових закладів нашої держави (Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», Науково-дослідного Інституту медичного і фармацевтичного права та біоетики Академії адвокатури України, Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького та ін.), а також практичні працівники та працівники Департаменту охорони здоров’я Полтавської облдержадміністрації.

Відкрив захід та привітав учасників директор Полтавського юридичного інституту, кандидат юридичних наук, доцент О.П.Бущан. Він підкреслив важливість вивчення змісту правового регулювання відносин у сфері охорони здоров’я.

З доповідями на пленарному засіданні виступили: начальник відділу кадрів Департаменту охорони здоров’я Полтавської облдержадміністрації О.М.Оглобля, тема доповіді якого стосувалася інтеграційних процесів України до ЄС; доктор юридичних наук, професор О.Р.Дашковська, яка розповіла про основоположні принципи реалізації права людини на охорону здоров’я; керівник проекту «Аптека-онлайн» О.Г.Приходько, яка повідомила про основні положення пілотного проекту та механізму його реалізації у нашій державі та ін.

Робота відбувалася в 2 тематичних секціях:

− «Державна політика у сфері охорони здоров’я: правові проблеми формування та реалізації»;

− «Напрямки удосконалення законодавства у сфері охорони здоров’я».

Під час роботи секційних засідань було заслухано доповіді на різну тематику, дискусія викликала жвавий науковий інтерес.

За результатами Всеукраїнської науково-практичної конференції надруковано збірник тез доповідей.