У Палаці студентів пройшли загальні збори професорсько-викладацького складу та співробітників Університету присвячені підсумкам роботи у 2011/2012 навчальному році

30-08-2012, 15:31

Зі звітною доповіддю виступив ректор В.Я.Тацій.

Василь Якович проаналізував різні аспекти діяльності Університету та досягнуті при цьому основні показники; дав якісну та кількісну характеристику професорсько-викладацькому та студентському складу; зупинився на успішності студентів; основних рисах навчального процесу; навчально-методичній та науково-дослідницькій роботах тощо.

Цей звітний рік характеризується ще й тим, що 25 років тому, у 1987 році, В.Я.Тація обрано на посаду ректора. За цей період у складі Університету з’явилися нові інститути та факультети, у 3 рази зросла загальна чисельність викладачів, матеріальна база збільшилася більш ніж у 5 разів, та ін.

Ректор зазначив: «Наші досягнення – це заслуга усіх нас. Відбулося багато подій, здійснилося багато змін і перетворень. Україна із союзної республіки стала незалежною державою. Разом зі зростанням української держави як самостійної, незалежної, правової і демократичної зростав і наш вуз, наш колектив. Ми стали інституцією, яка фактично супроводжувала утвердження України як держави».

Наприкінці виступу Василь Якович окреслив головні завдання на наступний навчальний рік та перспективи розвитку вузу.