У Палаці студентів проведено загальні збори професорсько-викладацького складу та співробітників Університету

29-08-2014, 16:13

Відкриваючи захід, ректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого В.Я.Тацій зазначив, що початок нового навчального року  – це дійсно свято, але, на жаль, цього року воно із сльозами на очах. У неоголошеній війні вже постраждало і продовжує страждати багато людей.

В.Я.Тацій розповів, як студенти Інституту підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України за 2 доби зібрали на лікування у клініці в Ізраїлі необхідні кошти для випускника Університету, який отримав тяжке поранення хребта під час виконання свого військового обов’язку у  зоні АТО.

Учасники заходу хвилиною мовчання вшанували пам’ять професора Юрія Михайловича Грошевого, директора Полтавського юридичного інституту Олега Петровича Бущана та всіх тих, хто загинув у зоні АТО.

У звітній доповіді ректор В.Я.Тацій наголосив: «Минулий навчальний рік проходив у дуже складних політичних і економічних умовах, у часи боротьби за збереження цілісності і неподільності нашої держави, коли у житті країни і суспільства відбувалися суттєві зміни. Реформи, що проводяться нині в Україні, ставлять перед нами нові завдання, це знайшло відображення і в ухваленому 1 липня поточного року Верховною Радою Законі України «Про вищу освіту». Закон спрямований на суттєву модернізацію вищої освіти, у ньому враховані сучасні параметри розвитку вищої освіти з огляду на адаптацію до вимог Болонської декларації, закладені ідеї стратегічно націленої, чіткої, науково обґрунтованої та практично придатної системної моделі вищої освіти, автономії вишів, повної реалізації права громадян на освіту, зв’язку з ринком праці, розвитку науки в університетах».

«Університет продовжує займати позиції флагману правничої освіти і науки України. Нам є чим пишатися, ми ВНЗ із славетного історією, потужними науковими школами, розвиненою інфраструктурою. За показниками різних систем рейтингового оцінювання протягом багатьох років вуз продовжує посідати перше місце серед правничих вишів України. І цей рік не став винятком. Нашу першість підтвердили Всеукраїнський рейтинг вищих навчальних закладів, Рейтинг вітчизняних університетів «Топ-200 Україна», складений кафедрою ЮНЕСКО в Україні та Міжнародною експертною групою (IREG), Всеукраїнський рейтинг вузів «Компас», Рейтинг ВНЗ-2014, що проводить журнал «Деньги» за головним критерієм ранжування залежно від затребуваності випускників вузів роботодавцями – провідними українськими компаніями, компаніями мультинаціональних корпорацій та ін.», – проінформував Василь Якович.

Він підкреслив, що на V міжнародній виставці-презентації «Сучасний заклад освіти – 2014» Університет отримав нагороду «Лідер вищої освіти України».

«У минулому навчальному році структура університету продовжувала розвиватися і вдосконалюватися. Враховуючи потребу Полтавського регіону у висококваліфікованих фахівцях юридичного напрямку, наказом Міністра освіти і науки України № 1714 від 6 грудня 2013 р. у складі Університету створено Полтавський юридичний коледж. Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України № 7-р від 9 січня 2014 р. до нашого вузу приєднано Державний інститут підготовки кадрів з утворенням на його базі відокремленого структурного підрозділу. Процедура реорганізації знаходиться в стадії завершення. Згідно з наказом Міністра освіти і науки України № 817 від 10 липня 2014 р. за цим інститутом зберігається ліцензований обсяг освітніх послуг, студенти інституту продовжують навчання в Університеті. На жаль, у зв’язку з анексією Криму ми втратили Кримський юридичний інститут і Сімферопольський юридичний технікум», – констатував В.Я.Тацій.

Василь Якович проаналізував різні аспекти діяльності Університету та досягнуті при цьому основні показники; дав якісну та кількісну характеристику професорсько-викладацькому та студентському складу; зупинився на успішності студентів; основних рисах навчального процесу; навчально-методичній та науково-дослідницькій роботах; особливостях вступної кампанії 2014 тощо.

«Головною особливістю вступної кампанії 2014 р. було те, що вона проходила в досить складних для нашої держави соціально-політичних умовах. Йдеться про анексію Криму, воєнні дії у Донецькій та Луганській областях. Безумовно, це негативно вплинуло на її результати. У середньому в 2014 р. конкурс по всіх інститутах (факультетах) склав близько одинадцяти осіб на місце. Найбільший конкурс було встановлено на міжнародно-правовому факультеті (спеціальність «Міжнародне право») – 32 особи на місце», – резюмував ректор.

Він повідомив, що держзамовлення по підготовці фахівців у 2013/2014 н. р., як і в минулі роки, виконано повністю. У державному розподілі взяли участь 828 випускників, що навчалися за рахунок держбюджету згідно з направленнями міністерств та відомств, були розподіленні на роботу в органи прокуратури, юстиції, судову адміністрацію, МВС, СБУ, МЗС, Міноборони, Державну прикордонну службу України, органи Пенсійного фонду України. Із 1602 студентів, що навчалися на комерційній основі, 362 випускники отримали призначення на роботу в правоохоронні органи, решта працевлаштована в господарські, бізнесові структури та інші сфери юридичної практики.

В.Я.Тацій зазначив, що детальний аналіз діяльності Університету за минулий навчальний рік свідчить про чималі здобутки, яких вдалося досягти спільною, напруженою щоденною працею усього колективу. Однак залишилося і немало завдань, які ми повинні виконати в нинішньому навчальному році. До того ж з’явилися і нові завдання, зумовлені змінами у всіх сферах суспільного життя і, зокрема, у сфері вищої освіти і науки відповідно до нових Законів України «Про вищу освіту» і «Про наукову та науково-технічну діяльність».

Наприкінці виступу Василь Якович окреслив головні завдання на наступний 2014/2015 навчальний рік та перспективи розвитку вузу.