У Національної академії правових наук України відбулися щорічні загальні збори дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів академії

04-03-2016, 10:58

Присутніх привітали Голова Харківської обласної ради С.І. Чернов та  секретар Харківської міської ради О.М.Новак.

Відкрив захід Президент НАПрНУ В.Я. Тацій, який наголосив, що Національна академія правових наук України вносить величезний внесок у реформування правового поля, яке забезпечує всі демократичні процеси та перетворення у державі, та зауважив, що це перші збори, які проводяться за новим Законом «Про наукову та науково-технічну діяльність». Після цього він виступив з доповіддю «Про основні підсумки діяльності НАПрН України у 2015 році».

На загальних зборах було розглянуто та затверджено: звіт про використання бюджетних коштів Національною академію правових наук України, Стратегію розвитку наукових досліджень академії на 2016-2020 роки та нову редакцію Статуту, необхідність у розробці та затвердженні якого була викликана прийняттям та набранням чинності новим Законом України «Про наукову та науково-технічну діяльність».

У зв’язку із заявою В.Я.Тація про звільнення з посади Президента НАПрНУ за власним бажанням були проведені вибори Президента, віце-президента та головного вченого секретаря.

За результатами таємного голосування, в якому взяли участь 135 осіб, обрано Президентом Національної академії правових наук України доктора юридичних наук, професора, академіка НАПрН України О.В. Петришина (за – 128 осіб), першим віце-президентом − доктора юридичних наук, професора, академіка НАПрН України М.П. Кучерявенка (за – 125 осіб), головним ученим секретарем − доктора юридичних наук, професора члена-кореспондента НАПрН України В.А. Журавля (за – 124 особи).