У навчально-бібліотечному комплексі відбувся круглий стіл «Правові засади функціонування державної мови»

14-05-2018, 16:28

Організатори: кафедри культурології, конституційного права, історії держави і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

У заході взяли участь науковці кафедр культурології, історії держави та права України і зарубіжних країн, конституційного права України НЮУ імені Ярослава Мудрого.

Засідання відкрив завідувач кафедри культурології В.О.Лозовой, який зауважив, що сьогодні набуло ще більшої актуальності питання культурного відродження, повноцінного функціонування української мови, оскільки саме мова передає своєрідність, неповторність і душу народу, додавши: «Художня, політична і правова еліти мають постійно плекати мову, і тоді буде відбуватися одночасний розвиток української, духовної культур і правової держави».

Із доповідями виступили: доцент кафедри конституційного права України, кандидат юридичних наук Є.В.Ткаченко – «Поняття, стандарти та ознаки держаної мови»; асистент кафедри історії держави і права України та зарубіжних країн О.В.Середа – «Мовна єдність в Україні як умова національної безпеки»; доцент кафедри культурології, кандидат філологічних наук В.М.Пивоваров – «Мова як художня інституція держави» та ін.