У залі засідань вченої ради відбулася науково-практична конференція «Актуальні проблеми приватного права», присвячена 95-річчю з дня народження доктора юридичних наук В.П. Маслова (1922-1987)

17-02-2017, 15:42

Організатори: кафедри цивільного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Національна академія правових наук України, Харківський обласний осередок Всеукраїнської громадської організації «Асоціація цивілістів України».

У заході взяли участь науковці, викладачі, аспіранти, ад’юнкти, здобувачі провідних вітчизняних вищих навчальних та науково-дослідних закладів.

З вітальними словами звернулися ректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого В.Я.Тацій та завідувачка кафедри цивільного права №1 В.І.Борисова.

«Щиро вітаю вас у стінах Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Дозвольте висловити слова вдячності за те, що ви послідовно, свято підтримуєте традицію і вшановуєте тих учених, які стояли біля витоків юридичної освіти і науки. Більше всіх за часом знаю Василя Пилиповича – з 1959 року. Він був ректором 25 років. Це була авторитетна людина, особистість та громадянин. Дуже скромний в особистому плані, з особливим почуттям гумору. Василь Пилипович любив життя, дружину, сім’ю, завжди з повагою, підтримкою, піклуванням та особливим ставленням до студентів. Як ректор проявив себе талановитим і досвідченим організатором. Дав поштовх науковим дослідженням. Він проводив мудру кадрову політику, міг підібрати людей, які потім ставали науковцями. Саме ним було зроблено перший крок у розбудові матеріальної бази і розпочато будівництво першого міжвузівського гуртожитку. Дуже вдячний вам за те, що ви проводите заходи пам’яті цієї чудової і яскравої людини», – зазначив В.Я.Тацій.

«Вже 15 років поспіль у лютому ми вшановуємо пам’ять одного з найвідоміших цивілістів минулого і сьогодення. Василь Пилипович завжди піклувався тим, щоб студентів навчали цікаві та талановиті люди. Так він для всіх нас відкрив таких вчителів як М.М.Страхов та І.А.Лозо», – підкреслила  В.І.Борисова.

На ранковому пленарному засіданні виступили: доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу проблем договірного права НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г.Бурчака Національної академії правових наук України А.Б.Гриняк – «Договір в механізмі правового регулювання приватноправових відносин»; доктор юридичних наук, професор кафедри цивільно-правових дисциплін Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна Ж.В.Завальна – «Нові підходи до договірного регулювання приватних відносин: загальнотеоретичний аспект»; доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільного права навчально-наукового юридичного інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» А.В.Коструба – «Цивільно-правовий договір в механізмі розвитку правових відносин» та ін.

Роботу конференції було продовжено у двох секціях.

За результатами конференції видана збірка тез наукових доповідей та повідомлень.