Учасники сертифікатної освітньої професійної програми «Юрист у сфері трудових відносин» підбили підсумки роботи

05-06-2019, 15:25

До викладання цієї сертифікатної програми було залучено викладачів кафедри трудового права. Координатори програми – завідувач кафедри трудового права, О.М. Ярошенко та доцент кафедри Ф.А. Цесарський.

Викладачі кафедри трудового права – професор А.М. Слюсар, доцент В.В. Єрьоменко, доцент С.О. Сільченко, доцент Д.М. Кравцов, доцент Я.В. Свічкарьова, доцент О.Г. Середа, доцент А.М. Юшко, доцент О.А. Яковлєв в межах даної сертифікатної програми провели понад 100 годин лекційних і практичних занять в межах 9 навчальних дисциплін програми. 

Слухачами програми були досліджені питання міжнародних стандартів і договорів у сфері праці, правового регулювання управління персоналом, захисту інформації та запобігання корупції у сфері праці. Було засвоєно процедурно-процесуальний механізм припинення трудового договору та механізму застосування процесуального законодавства у вирішенні трудових спорів.

Значну увагу приділялося вирішенню трудових спорів та вмінню вибудовувати ефективну правову позицію, правильній організації праці на підприємстві. Слухачі набули значні знання стосовно визначення способів захисту інтересів як працівників і роботодавців так і держави в цілому.

Сертифікати слухачам програми вручив проректор з навчальної роботи Ю.Г.Барабаш.