Університет став одним із засновників Асоціації «Міжнародна наукометрична база даних «ІН ЮРЕ-САЙНС»»

03-10-2014, 16:41

До складу засновників увійшли: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Національна академія правових наук України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, товариство з обмеженою відповідальністю «Видавничий дім ІН ЮРЕ» та товариство з обмеженою відповідальністю «Міжнародний правовий інтернет портал «ІН ЮРЕ»».

Від керівництва Університету під час підписання установчих документів були присутні: ректор В.Я.Тацій, перший проректор Ю.П.Битяк, проректор з наукової роботи А.П.Гетьман та проректор з навчальної роботи Ю.Г.Барабаш; від НАПрНУ − перший віце-президент Академії − О.В.Петришин;  від товариства з обмеженою відповідальністю «Видавничий дім ІН ЮРЕ» − О.Д.Святоцький.

Від Київського національного університету імені Тараса Шевченка документи були попередньо підписані ректором Л.В.Губерським.