Університет розширює межі співробітництва з органами державної влади

23-12-2020, 15:09

Новим партнером Університету стало Державне бюро розслідувань. Метою співпраці є консолідація зусиль у створенні належних умов для професійного навчання, підвищення кваліфікації та рівня професійної компетентності працівників ДБР, які виконують завдання щодо запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування кримінальних правопорушень, віднесених до компетенції бюро, проведення науково-дослідної роботи для підвищення ефективності діяльності сторін.

У меморандумі, підписаному в.о. ректора Василем Тацієм та в.о. директора ДБР Олексієм Сухачовим, зазначено, що практична реалізація співробітництва здійснюватиметься шляхом: проведення спільних науково-практичних досліджень, розробки нових методик роботи у сфері правоохоронної діяльності; підготовки та видання науково-методичних матеріалів (підручників, посібників, методичних рекомендацій та узагальнень практики застосування законодавства), публікацій наукових статей тощо; організації та проведення спільних освітніх, наукових, науково-практичних заходів; створення належних умов для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників ДБР; проведення спільних досліджень і експертиз; надання методичної та консультативної допомоги; участі в розробці проєктів законів, міжнародних договорів, інших нормативно-правових актів, проведенні їх наукової експертизи тощо; спільної участі в міжнародних програмах і проєктах.

Окрім того, Університет уклав меморандум про співробітництво з Державною податковою службою України. Метою меморандуму є спільні дії, спрямовані на визначення сфер та механізмів співпраці задля здійснення соціально-економічних перетворень та утвердження освітніх та інших громадянських цінностей в Україні за допомогою підготовки висококваліфікованих фахівців з вищою освітою та знаннями фінансів, фіскального адміністрування, податкової справи, їхньої професійної підготовки, стажування та підвищення кваліфікації.

Документ передбачає, зокрема, такі напрями співпраці: сприяння професійному розвитку викладачів, студентів та випускників ЗВО; створення та підтримка належного правового, організаційного та інформаційного середовища для співпраці, спрямованого на обмін досвідом; організаційна підтримка проваджуваних сторонами заходів, пов’язаних із освітньою, навчально-просвітницькою діяльністю; розробка та реалізація освітніх програм і курсів, проєктів, спрямованих на покращення компетенцій працівників органів ДПС, а також підвищення рівня їхньої професійної підготовки, перепідготовки, стажування, спеціалізації та підвищення кваліфікації; проведення спільних заходів (семінарів тренінгів, воркшопів, лекцій, круглих столів тощо) й інформаційно-роз’яснювальної роботи в частині підвищення рівня обізнаності науковців, практиків та громадян щодо фінансів, фіскального адміністрування, податкової справи; спільне напрацювання пропозицій та ініціатив щодо вдосконалення законодавства з питань податкової справи та ін.

Згідно з Меморандумом, Університет бере на себе зобов’язання щодо високого рівня підготовки фахівців з вищою освітою для роботи в органах ДПС з урахуванням потреб їхньої діяльності, а також сучасних досягнень науки та з використанням новітніх технологій навчання. Державна податкова служба України в свою чергу заявляє про готовність прийняти студентів для проходження виробничої та переддипломної практики. Крім того, сторони домовилися про залучення провідних спеціалістів органів ДПС до участі у викладанні, рецензуванні навчально-методичної літератури, навчальних планів, робочих програм тощо, а також проведення профорієнтаційної роботи серед учнівської молоді, студентів, магістрів, аспірантів та докторантів з метою підготовки фахівців у сфері фінансів, фіскального адміністрування й податкової справи.

Меморандум скріпили підписами в.о. ректора Університету Василь Тацій і голова Державної податкової служби України Олексій Любченко.