Університет отримав нового іноземного партнера

28-05-2019, 16:28

Наш Університет уклав меморандум про співпрацю із Ташкентським державним юридичним університетом. Від Ташкентського вишу меморандум був підписаний заступником міністра юстиції Узбекистану – ректором Ташкентського державного юридичного університету Єсємуратом Каньязовим, від НЮУ  – проректором з навчальної роботи Юрієм Барабашом.  Метою меморандуму є об’єднання зусиль двох закладів вищої освіти при розробці різних освітніх проектів, здійсненні академічних обмінів студентами, професорсько-викладацьким складом, обміні академічною інформацією і науковими даними між ЗВО, у тому числі електронними правовими ресурсами.

Співробітництво передбачає обмін досвідом у сфері управління структурами університету, педагогіки, методики викладання, в тому числі дистанційного навчання. У документі також йдеться про спільні наукові дослідження з актуальних проблем юридичної освіти і науки, у сфері управління навчальним процесом, а також наукове керівництво (наукове консультування) випускними кваліфікаційними роботами, магістерськими та докторськими дисертаціями. Сторони домовились про розвиток співпраці у сфері медіації та порівняльного правознавства. У планах – відкриття в Ташкенті філій кафедр нашого вишу та започаткування програм “двох дипломів”.

Для довідки. Ташкентський державний юридичний університет є базовим вищим освітнім і науково-методичною установою з підготовки юридичних кадрів в Узбекистані. Щорічно він забезпечує підготовку 95% юристів серед усіх закладів вищої освіти. Він утворений у червні 2013 року на базі Ташкентського державного юридичного інституту.

Університет активно впроваджує в процес викладання новітні педагогічні технології, проводить фундаментальні та прикладні наукові дослідження з актуальних питань законотворчості і правозастосування, а також здійснює широкомасштабну духовно-просвітницьку діяльність, спрямовану на підвищення правосвідомості та правової культури в суспільстві.

Професорсько-викладацький склад Ташкентського державного юридичного університету складається з 192 осіб, 40 з яких є докторами наук, 110 – кандидатами наук. Серед викладачів університету 20 осіб мають вчене звання професора, 78 – доцента. Навчальний процес, навчально-методичну й наукову роботу забезпечують 15 кафедр.