Університет долучився до проєкту «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти»

24-11-2020, 15:26

Проєкт «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти» (Academic Integrity and Quality Initiative) – Academic IQ започатковано Американськими Радами з міжнародної освіти у співпраці із Міністерством освіти і науки України та Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти за підтримки Посольства США в Україні. Він триває з 1 вересня 2020 року до 30 липня 2022 року. 

Проєкт має на меті об’єднати професійну спільноту освітян середньої та вищої освіти для обміну досвідом та співпраці задля підтримки академічної доброчесності та якості освіти. 

Одним із ключових завдань проєкту є надання навчальної та технічної підтримки персоналу центрів внутрішнього забезпечення якості освіти ЗВО чи їх відповідників у створенні ефективної моделі моніторингу якості освіти, виявленні ключових проблем і причин порушень принципів академічної доброчесності учасниками освітнього процесу, та надання експертних рекомендацій з вдосконалення якості освіти в ЗВО. 

Команда проєкту об’єднує міжнародних та національних експертів у сфері академічної доброчесності та якості освіти, викладачів, науковців та управлінців програмами з розвитку з досвідом консультування ЗВО у покращенні якості освіти та розвитку корпоративної етики.  

Університет в Academic IQ представляють проректор з навчальної роботи Юрій Барабаш, голова Комісії з академічної етики Володимир Смородинський та провідний методист навчально-методичного відділу Єлизавета Яригіна. 

Перший захід в межах Academic IQ – «Академічна доброчесність у системі внутрішнього забезпечення якості освіти в університетах» – працює впродовж цього тижня.