Університет відвідали доктор юридичних наук, заступник завідувача кафедри конституційного права Російської академії правосуддя Л.О.Нудненко та доктор юридичних наук, завідувач кафедри конституційного та муніципального права Московської державної юридичної академії імені О.Є.Кутафіна В.І.Фадєєв

20-09-2012, 18:29

У рамках відвідування відбувся круглий стіл «Проблеми змісту та реалізації конституційного права на свободу слова», під час якого, Л.О.Нудненко  розглянула різні аспекти реалізації права на свободу слова у РФ та висвітлила головні проблеми його обмеження. Вона провела аналіз законодавства РФ, наголосила на проблемах та навела багато цікавих прикладів обмежень розміщення інформації у мережі Internet та друкованих засобах інформації у РФ, Франції, Німеччини та ін.

 Також відбулася зустріч В.І.Фадєєва зі студентами на тему «Конституційно-правові проблеми становлення муніципальної демократії в РФ», де він розповів про обов’язкові атрибути демократичної держави, особливості інституту місцевого самоврядування в РФ, проблеми реалізації Європейської хартії місцевого самоврядування, примат міжнародного права, місцеві референдуми.

Володимир Іванович навів приклади та зробив порівняльний аналіз проведення референдумів не тільки у РФ, а й у країнах Європи (Швейцарії, Бельгії та ін.).

Окремо торкнувся теми адміністративного контролю над органами місцевого самоврядування згідно ст. 8 Європейської хартії і навів приклади судових рішень.

Крім того професори відповіли на запитання, які були їм поставлені студентами.