Університет взяв участь у Першій програмі академічних обмінів з кримінального права за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні

25-11-2016, 11:56

Викладачі Університету долучилися до заходів, що проводяться в рамках Програми, в декількох юридичних вишах України.

Директор Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрНУ Н.О. Гуторова з 14 по 16 листопада прочитала серію лекцій у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича та Львівському національному університеті імені Івана Франка, де представила студентам юридичних факультетів авторське бачення проблем загальної характеристики та кваліфікації злочинів у сфері господарської діяльності, а також покарання та інших заходів кримінально-правового характеру за названі злочини.

Кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права N 1 О.В. Харитонова 10-11 листопада відвідала Університет Короля Данила Галицького в Івано-Франківську з лекціями «Незакінчений злочин» та «Основні тренди розвитку сучасного кримінального права», а також юридичний факультет Львівського університету імені Івана Франка, де провела відкриту лекцію «Суб’єкт злочину» та методологічний семінар, присвячений головним тенденціям розвитку кримінального права на сучасному етапі.

 

Кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права N 1 Ю.А. Пономаренко, беручи участь у Програмі обмінів, 17-18 листопада  представив в Університеті Короля Данила Галицького (Івано-Франківськ) авторську лекцію з проблем пеналізації злочинів і провів засідання наукового студентського гуртка, присвячене актуальним проблемам караності злочинів.

 

 

Також Університет виступив приймаючою стороною в рамках Програми академічних обмінів, радо відкривши двері студентських аудиторій для колег з інших університетів.

Так, доктор юридичних наук, професор кафедри кримінального права та кримінології Київського національного університету імені Тараса Шевченка М.І. Хавронюк в Полтавському юридичному інституті НЮУ імені Ярослава Мудрого 20-21 жовтня презентував студентському товариству лекції з проблем кваліфікації корупційних злочинів.

Кандидат юридичних наук, доцент кафедри галузевих правових наук Національного університету «Києво-Могилянська академія» О.П. Горох 23-24 листопада відвідав університет з лекцією «Звільнення від кримінальної відповідальності: матеріальні та процесуальні аспекти» та провів практичне заняття для студентів 3 курсу «Злочини проти власності».

За результатами відкритих занять викладачі кафедри кримінального права № 1 Університету провели методичну нараду з метою впровадження досягнень академічних обмінів в навчальний процес, поділилися досвідом, враженнями та власними навчально-методичними пошуками. Обговорили питання підвищення академічної мобільності викладачів та студентів, перспективи розширення і розвитку Програми обмінів, створення інституціонального міжвузівського академічного середовища, заснованого на ідеях освітніх традицій, інновацій та варіативності підходів до творення і передачі юридичних знань. Не менш важливим став і акцент на формуванні, завдяки подібним академічним обмінам, «живих» кваліфікаційних орієнтирів для усіх стейкхолдерів в юридичній освітній галузі.