Українські цивілісти зібралися на традиційному меморіальному науковому заході

29-11-2019, 18:25

Науково-практична конференція «Проблеми вдосконалення приватноправових механізмів набуття, передачі, здійснення та захисту суб’єктивних цивільних та сімейних прав», присвячена пам’яті проф. Ч. Н. Азімова та 20-річчю з дня створення кафедри цивільного права № 2.

Організатори: кафедри цивільного права №1 і №2 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Київський регіональний центр НАПрН України, Всеукраїнська громадська організація «Асоціація цивілістів України».

У роботі конференції взяли участь понад 100 представників Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного університету «Одеська юридична академія», Харківського національного університету внутрішніх справ, Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г.Бурчака НАПрН України та ін.

Учасників конференції привітав проректор з навчальної роботи Університету Юрій Барабаш і наголосив на тому, що хоча кафедра цивільного права №2 і святкує своє 20-річчя, насправді вона набагато старша, адже є продовжувачем славетних традицій цивілістичної школи вишу, лідером якої свого часу був Чингіз Нуфатович Азімов. Проректор також окреслив своє бачення перспектив розвитку кафедри цивільного права №2.

Завідувач кафедри Віталій Яроцький зупинився на історії її створення та розповів про сьогодення колективу.

Із науковими доповідями на пленарному засіданні виступили віце-президент Національної академії правових наук України – керівник Київського регіонального центру Національної академії правових наук України Наталія Кузнєцова (Про категорію правочину в світлі рекодифікації Цивільного кодексу України), професор кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка Олена Кохановська (До питання про назву книги другої ЦК України), провідний науковий співробітник відділу проблем приватного права Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України імені академіка Ф.Г.Бурчака Олексій Кот (Свобода договору як принцип цивільного права України) та ін.

До конференції було видано збірку тез.