Українські цивілісти вшанували пам’ять професора Ч.Н.Азімова науково-практичною конференцією

19-12-2018, 16:47

Науково-практична конференція «Проблеми вдосконалення приватно-правових механізмів набуття, передачі, здійснення та захисту суб’єктивних цивільних та сімейних прав», присвячена пам’яті проф. Ч.Н.Азімова, зібрала близько 80 учасників із закладів вищої освіти та науково-дослідних інститутів Харкова, Києва, Івано-Франківська, Дніпра, Одеси, Бердянська, Львова та Вінниці.

Організатори: кафедри цивільного права №1 та №2 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Київський регіональний центр Національної академії правових наук України, Всеукраїнська громадська організація «Асоціація цивілістів України».

Захід відкрив проректор Університету з навчально-методичної роботи В.В.Комаров: «Чингізхан Нуфатович Азімов є представником плеяди зірок на небосхилі Харківського юридичного інституту. Його класична манера читання лекцій глибоко вражала всіх слухачів, а сформульована професором проблема стала основою цілої низки наукових досліджень його послідовників».

Модератор заходу завідувач кафедри цивільного права №1 В.І.Борисова зауважила, що метою конференції є обговорення болючих питань цивілістики і напрацювання правових позицій для єдності.

Завідувач кафедри цивільного права №2 В.Л.Яроцький додав, що Ч.Н.Азімов мав наукову сміливість розробляти революційні напрями цивільного права і залучав до цих прогресивних розробок своїх учнів. Віталій Леонідович продовжив виступ доповіддю «Юридична методологія та її вплив на цивілістику, нормотворення та правозастосування».

Із доповідями також виступили професор кафедри цивільного права та процесу Харківського національного університету внутрішніх справ В.А.Кройтор (Принципи та аксіоми цивільного судочинства: співвідношення та розмежування категорій), професор кафедри цивільного права Навчально-наукового юридичного інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника А.В.Коструба (Правовий статус Об’єднаної палати Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду в реалізації механізму захисту цивільних прав та інтересів), професор кафедри цивільного права та процесу Харківського національного університету внутрішніх справ Л.В.Красицька (Деякі положення про сучасний стан правового регулювання сімейних відносин в Україні) та інші.