Українські фахівці обговорили проблеми викладання іноземних мов у ЗВО

19-04-2019, 13:55

16 квітня проведено Міжуніверситетський науково-практичний семінар «Сучасна парадигма викладання іноземних мов у закладах вищої освіти»

Організатор: кафедра іноземних мов №2 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

У заході взяли участь науковці Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харківського національного університету внутрішніх справ, Національної академії Національної гвардії України, Харківського національного медичного університету, НТУ «ХПІ», Національного університету цивільного захисту України, Харківського національного університету радіоелектроніки, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (м. Київ) Донецького юридичного інституту МВС України (м. Маріуполь), Тернопільского педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, та ін.

Засідання відкрила завідувач кафедри І. П. Липко, яка зазначила, що обговорення ефективних методів викладання іноземних мов, узагальнення наукових досліджень в галузях лінгвістики, психолінгвістики і методики викладання, презентація наукових розробок у сферах перекладознавства, міжкультурної комунікації, завжди є корисним, оскільки при проведенні таких заходів має місце обмін досвідом з колегами, що сприяє подальшому професійному зростанню фахівців

Під час пленарного засідання учасники зробили цікаві доповіді, відбувся обмін досвідом та обговорення інноваційних підходів до професійно-орієнтованого навчання.

За результатами науково-практичного семінару видано збірник тез наукових доповідей та повідомлень в електронному вигляді.