Українські адміністративісти домовилися про об’єднання зусиль в уніфікації сучасної доктрини адміністративного права

26-09-2019, 17:31

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми адміністративно-правової науки (до 95-річчя з дня народження Р.С. Павловського)», присвячена сучасним проблемам розвитку доктрини адміністративного права, стала частиною програми III Харківського міжнародного юридичного форуму.

Організаторами конференції виступили кафедри адміністративного права, адміністративного права та адміністративної діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Сектор конституційного та адміністративного права НДІ Державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України, Навчально-наукова лабораторія дослідження проблем службового права НАПрН України, Центр політико-правових реформ, ГО «Асоціація фахівців адміністративного права»; та ГО «Європейський центр верховенства права».

У роботі конференції взяли участь перший проректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Юрій Битяк, професор кафедри адміністративного права Наталія Матюхіна, голова ГО «Асоціація фахівців адміністративного права», народний депутат Верховної Ради ІІ і ІІІ скликання, засновник Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко, декан Юридичного факультету Запорізького національного університету Тетяна Коломоєць, завідувач відділу проблем державного управління та адміністративного права Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України Ольга Андрійко, старший науковий співробітник відділу проблем державного управління та адміністративного права Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України, експерт ЦППР Віктор Тимощук, директор платформи громадської співучасті ManaBalss.lv (Латвія) Імантс Брейдакс, суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Семен Стеценко та ін.

Модерував захід доцент кафедри адміністративного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, голова ГО «Європейський центр верховенства права» Дмитро Лученко.

Вітаючи зібрання перший проректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Юрій Битяк зазначив: «Формуючи доктрину адміністративного права, ми не можемо не вшанувати пам’ять наших учителів, які свого часу заклали підвалини сучасного розвитку адміністративно-правової науки. Завдяки своїм фундаментальним дослідженням та відповідальному ставленню до дорученої справи, наукової й просвітницької діяльності вони стали взірцем для вчених багатьох поколінь. Для правознавців не лише Харківської школи, а й усієї України таким взірцем є Рафаїл Семенович Павловський – учений, викладач, людина з високим моральними якостями, учасник Другої світової війни. Рафаїл Семенович є автором понад 100 наукових праць. Під його керівництвом було підготовлено та захищено 18 кандидатських дисертацій. Приємно, що конференція, присвячена пам’яті цієї видатної людини, зібрала з різних куточків України науковців, які просувають уперед адміністративно-правову науку».

Серед тем, які жваво дискутувалися науковцями, питання новітньої доктрини адміністративного права, напрями оновлення стратегії протидії корупції та адміністративно-правових способів підвищення анткорупційної політики, проблеми функціонування інституту електронних петицій як прогресивного механізму взаємодії людини й держави, проект Закону України «Про адміністративну процедуру» тощо.