Триває робота дводенної Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми науки кримінального права та їх вирішення у законотворчій та правозастосовній діяльності», присвяченої 90-річчю від дня народження академіка права В.В.Сташиса

09-10-2015, 10:25

Організатори конференції: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого спільно з Науково-дослідним інститутом вивчення проблем злочинності імені академіка В.В.Сташиса Національної академії правових наук України та ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права».

У роботі конференції беруть участь понад 180 учених провідних вітчизняних навчальних та науково-дослідних закладів: Національної академії правових наук України, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, Національного університету «Одеська юридична академія», Національного університету «Києво-Могилянська академія», Львівського національного університету імені Івана Франка та ін., а також учені Білорусі, Німеччини, Польщі, Казахстану, Таджикистану.

Перший день роботи – 8 жовтня. Відкрив захід ректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, президент Національної академії правових наук України В.Я.Тацій: «Ця конференція вже стала традиційною. Ми проводимо її вп’яте. Цього разу вона приурочена 90-річчю від дня народження видатного вченого, академіка права В.В.Сташиса, який виховав цілу плеяду видатних вчених. Вони продовжуючи і розвиваючи його справу, зробили величезний внесок у сучасну науку кримінального права». Василь Якович також висловив сподівання, що завдання, поставлені перед учасниками конференції, будуть вирішені. Йдеться про те, щоб дати теоретичну оцінку подій, які відбуваються в державі, визначити місце науки і права, сформулювати рекомендації державі і народу, що треба робити в майбутньому, щоб ситуація змінилася на краще.

На пленарному засідання виступили Голова Конституційного Суду України, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України Ю.В.Баулін – «Кримінальний кодекс України: сучасний стан та перспективи»; доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, завідувач кафедри кримінального права №2 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого М.І.Панов – «Принципи кримінального права і їх реалізація у кримінальному правотворенні»; професор, доктор філософії Інституту кримінально-правових наук та філософії права. (Університет Гете, Німеччина) Альбрехт Петер-Алексис – «Юридичний, соціальний та суспільний вимір правосуддя у світлі розвитку європейського кримінального права» та ін.

На конференції планується обговорити проблеми взаємозв’язку науки кримінального права із законотворчою та правозастосовною діяльністю; теоретичні засади криміналізації діянь та пеналізації злочинів; створення доктрини юридичної техніки, яка використовується в законотворчій діяльності у сфері боротьби зі злочинністю; міжнародні стандарти законотворчої та іншої нормотворчої діяльності.

9 жовтня відбудуться засідання тематичних секцій:

– Стан та перспективи наукового забезпечення законотворчої та правозастосовної діяльності у сфері боротьби зі злочинністю;

– Проблеми Загальної частини кримінального права та їх розв’язання у законотворчій та правозастосовній діяльності;

– Проблеми Особливої частини кримінального права та їх розв’язання у законотворчій та правозастосовній діяльності;

– Шляхи реформування законодавства про кримінальну відповідальність у сфері боротьби з корупцією;

– Міждисциплінарні зв’язки наук кримінально-правового циклу і проблеми удосконалення законотворчої та правозастосовної діяльності;

– Молоді вчені про вплив науки криміналь¬ного права на законотворчу та правозастосовну діяльність.

За підсумками роботи Міжнародної науково-практичної конференції будуть розроблені і прийняті рекомендації.