Третій день Форуму – панельна дискусія «Право на справедливий суд: європейська традиція та український контекст» і одночасні сателітні заходи

05-10-2017, 16:38

Панельну дискусію відкрив проректор з навчальної роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Юрій Барабаш, який у вітальному слові відзначив, що значущість сьогоднішнього обговорення є очевидною. Адже присвячене воно пошуку шляхів розв’язання проблем, що постають у процесі запровадження в Україні цивілізованих правил здійснення правосуддя.

Учасники дискусії зосередилися на обговоренні питань уведення у дію сталих процесуальних правил, які б дозволили особі отримати судовий захист прав у разі їх порушення. Ще одним напрямком дискусії стало обговорення проблем, що постали у процесі формування Верховного Суду як інституції, без функціонування якої неможливо забезпечити реалізацію всіх гарантій права на справедливий суд. Окрема сесія була присвячена висвітленню питань становлення в Україні інституту конституційної скарги як інструменту забезпечення справедливого суду.

Перші доповіді представлено суддею Богданом Футеєм (США) та професором Джеймсом Молітерно (США).

Обидва спікери говорили про сутність права на справедливий суд, про ті можливості, які отримує особа через імплементацію гарантій справедливого суду в законодавство.

Українські науковці – докторка юридичних наук Ольга Шило та кандидатка юридичних наук Наталія Сакара (Національний юридичний університету імені Ярослава Мудрого) – присвятили свої доповіді висвітленню проблем втілення гарантій справедливого суду в окремих провадженнях, що формують системи кримінального та цивільного процесів.

Судді Надія Стефанів та Михайло Смокович говорили про перепони, що виникають під час практичної реалізації у судових процесах приписів міжнародних актів та норм національного законодавства, якими закріплено зазначені гарантії.

Гостя із Болгарії – суддя Мілена Славейкова-Рукова – розповіла про досвід своєї країни, де рішення Європейського суду з прав людини у справах проти Болгарії, в яких було констатовано порушення вимог статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, сприяли модернізації процесуального законодавства.

В обговоренні проблем формування Верховного Суду взяли участь член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Андрій Козлов, суддя Господарського суду Харківської області Тетяна Суярко, член Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів Станіслав Погребняк, а також адвокати Дмитро Кухнюк та Олександр Дроздов.

Жваву дискусію викликали доповіді судді Адміністративного суду м. Берлін Йорга Пуделька (Німеччина) та доктора юридичних наук Василя Лемака (Ужгородський національний університет), які говорили про очевидний потенціал конституційної скарги, який полягає, насамперед, у тому, що використання цього інструменту дозволяє підвищити довіру приватних осіб до судової влади.

Цікаві міркування з приводу запровадження в Україні інституту конституційної скарги висловив доктор юридичних наук, суддя Конституційного Суду України у відставці Юрій Баулін.

Також відбулися одночасні сателітні заходи: круглий стіл незалежного експерту з гуманітарних питань, заступника регіонального глави делегації МКЧХ Брюно Ускіне «Збройний конфлікт в Україні та сучасні європейські і глобальні зміни»; відкрита лекція кандидата юридичних наук, заступника начальника Управління з питань запобігання корупції та проведення люстрації Національної поліції України Олексія Ілляшенка «Запобігання незаконній торгівлі органами і тканинами людини: європейський досвід та українські реалії»; презентація результатів проекту «Досвід українських університетів у сфері антикорупційної освіти» (модератори: доктор права, професор Університету імені Вашингтона та Лі (Вірджинія, США) Томас Райс, доцент НУКМА Оксана Нестеренко та асистент Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Олександр Комаров); конференція Женевського центру демократичного контролю за збройними силами: «Правові аспекти реформи сектору безпеки» (модератор: заступник директора Женевського центру демократичного контролю за збройними силами (DCAF) доктор Філіпп Флурі та ін.

Заступник директора Женевського центру демократичного контролю за збройними силами (DCAF) доктор Філіпп Флурі зустрівся з ректором Василем Тацієм, а також відвідав навчально-бібліотечний комплекс і подарував до фонду бібліотеки наукову та навчальну літературу з правової тематики.