Сьогодення кримінального права обговорили учасники науково-практичного круглого столу

16-05-2020, 10:08

15 травня в режимі онлайн відбувся Міжнародний науково-практичний круглий стіл «Кримінальне право в умовах глобалізації суспільних процесів: традиції та новації», присвячений пам’яті академіка В.В. Сташиса.

Організатори: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (кафедри кримінального права); Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України (сектор дослідження кримінально-правових проблем боротьби зі злочинністю); ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права» (Відокремлений підрозділ у Харківській області); Харківський національний університет внутрішніх справ (кафедра кримінального права і кримінології (факультет №1), кафедра кримінального права та кримінології (факультет № 6)) та Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (кафедра кримінально-правових дисциплін).

Круглий стіл зібрав понад 200 учасників, з яких 110 провідні вчені вітчизняних навчальних, науково-дослідних закладів, Польщі й Білорусі та практики; 80 студентів, що взяли участь у конкурсі студентських робіт та 10 школярів-конкурсантів, що цікавляться питаннями кримінального права. Серед учасників заходу є фахівці в галузі кримінального права, кримінології, кримінального процесу, а також представники судових та правоохоронних органів.

З привітальним словом до учасників круглого столу звернувся голова організаційного комітету ректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, почесний президент НАПрН України В. Я. Тацій.

Привітали учасників міжнародного форуму професор  кафедри кримінального права № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, академік і академік-секретар відділення кримінально-правових наук  НАПрН України, голова ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права» Ю.В. Баулін та директор Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України В.С. Батиргареєва.

Спікер наукового заходу професор кримінального права № 1 Л.М. Демидова  оголосила результати 2-х конкурсів, що були проведені в межах підготовки міжнародного науково-практичного круглого столу: конкурсу студентських наукових праць та конкурсу шкільних доповідей за темою: «Безпека людини. Безпека суспільства. Безпека світу».

На міжнародному науково-практичному круглому столі обговорювалися актуальні проблеми наук кримінально-правового циклу. Захід відбувався в режимі пленарного засідання та за такими секціями:

  • Секція № 1. Міждисциплінарні та методологічні питання правового забезпечення боротьби зі злочинністю в умовах глобалізації;
  • Секція № 2. Загальна частина кримінального права: традиційне та новаційне вирішення проблемних питань;
  • Секція № 3. Особлива частина кримінального права в умовах глобалізації.

Право виступити на засіданні було надано і переможцям конкурсу студентських наукових робіт.