Суперечності взаємодії моралі і права в сучасному українському суспільстві обговорено на всеукраїнської науково-практичної конференції

31-05-2019, 15:20

Організатор –  кафедра культурології за сприяння кафедри  кримінального права №1.

Мета заходу –  міждисциплінарний діалог науковців-теоретиків з галузей філософії, правознавства, соціології, педагогіки, філології та юристів-практиків, у якому були порушені актуальні питання взаємодії маралі і права насамперед у правозастосовчій діяльності, а також суперечностей, що виникають у процесі морально-правових відносин в сучасному  українському суспільстві.

У роботі конференції взяли участь науковці установ і навчальних закладів України: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Інститут філософії імені Григорія Сковороди НАН України, Інститут соціології НАН України; Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», Національний університет «Одеська морська академія», Одеський національний політехнічний університет, Дрогобицький державний педагогічний університету ім. Івана Франка, Національний університет біоресурсів і природокористування України.

Захід відкрив проректор з наукової роботи Університету А.П.Гетьман, який зазначив: «Дослідження взаємодії моралі і права у суспільному регулюванні завжди мали і мають важливе значення, оскільки без урахування їх багатоаспектного зв’язку система законодавства неефективна; і хоча взаємодія і взаємовплив між правом та мораллю історично набувають різних форм, змісту і значення, вони зберігають нерозривний внутрішній зв’язок»

З ґрунтовною доповіддю, яка викликала жвавий інтерес і дискусію, виступив професор кафедри кримінального права №1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, голова Конституційного Суду України (2014-2017) Ю.В.Баулін – «Питання законності та справедливості у Рішенні Конституційного Суду від 26 січня 2011 року №1-рп/2011 про заміну смертної кари довічним позбавленням волі».

Крім того, глибокий філософський і правовий аналіз зробили у своїх виступах завідувач кафедри культурології НЮУ імені Ярослава Мудрого В.О.Лозовой, професор кафедри теорії і філософії права НЮУ імені Ярослава Мудрого С.І.Максимов,  професор кафедри культурології Харківської державної академії культури Г.Д.Панков, доцент кафедри культурології НЮУ імені Ярослава Мудрого Л.М.Сідакдоцент кафедри культурології  НЮУ імені Ярослава Мудрого Ю.А.Меліхова, доцент кафедри кримінального права №1 НЮУ імені Ярослава Мудрого Ю.А.Пономаренко, доцент кафедри кримінального права № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого О.В. Харитонова,  асистент кафедри кримінального права №1 НЮУ імені Ярослава Мудрого Н.В.Маслак,  доцент кафедри кримінального права №1 НЮУ імені Ярослава Мудрого О.Е.Радутний, асистент кафедри цивільного права №1 НЮУ імені Ярослава Мудрого  С.Є.Сиротенко, професор кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами НТУ «ХПІ» О.С.Пономарьовдоцент М.П.Колесников, професор кафедри світової літератури, координатор з науки факультету славістики ХНПУ імені Г.С.Сковороди С.К.Криворучко.