Студент Університету Ганжа Олексій став переможцем другого Всеукраїнського конкурсу наукових робіт «Людський вимір права»

31-10-2017, 11:23

Щорічний Всеукраїнський конкурс «Людський вимір права» присвячено вшануванню пам’яті Марка Пилиповича Орзіха, видатного українського вченого-конституціоналіста, академіка НАПрНУ, Української академії політичних наук, Української муніципальної академії, доктора юридичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, автора-виконавця, експерта щодо проектів Конституцій СРСР та УРСР (1977 p., 1978 p.), Конституції України (1996 р.).

Конкурс проходив серед студентів та аспірантів вищих навчальних закладів у 2 етапи. За результатами першого (заочного) етапу перевірки письмових наукових робіт до фіналу пройшли 11 учасників з різних міст України: Києва, Харкова, Львова, Хмельницького, Одеси.

27 жовтня у Національному університеті «Одеська юридична академія» відбувся другий (очний) етап конкурсу. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого представляли два учасника: Ганжа Олексій Геннадійович, студент 10 групи 5 курсу Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України та Безсонова Марія Вікторівна, здобувач кафедри конституційного права України. Учасники виступали з доповідями та презентаціями своїх наукових робіт, а також відповідали на запитання конкурсної комісії.

Наукові роботи учасників конкурсу оцінювались за такими критеріями: 1. «Актуальність»; 2. «Досягнення мети роботи»; 3. «Оригінальність і самостійність дослідження»; 4. «Доступність викладення матеріалу»; 5. «Ораторське мистецтво»; 6. «Обґрунтування висновків дослідження»; 7. «Практичне значення роботи»; 8. «Якість та творчий характер презентації»; 9. «Відповіді на запитання»; 10. «Дотримання регламенту».

У результаті арифметичного підбиття оцінок усіх членів конкурсної комісії перемога дісталась Ганжі Олексію Геннадійовичу з темою наукової роботи «Творчий підхід до мотивування судових рішень як судовий само-PR, або Обґрунтованість крізь призму концепції людського виміру права».

Переможець конкурсу отримав грошову премію та можливість безкоштовної публікації наукової статті у науково-практичному фаховому журналі «Юридичний вісник».