Студентським омбудсменом Університету призначено Антона Олійника (1 курс магістратури, господарсько-правовий факультет)

18-12-2018, 16:33

14 грудня на засіданні студентського Сенату затверджено положення про студентського омбудсмена Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

На студентського омбудсмена покладаються функції контролю за дотриманням всіма учасниками університетської спільноти прав, свобод та законних інтересів студентів, а також сприяння підвищенню ефективності процедур в Університеті.