Соціально-політичний аналіз сучасності та прогноз майбутнього обговорено на XХІІ Всеукраїнській науковій конференції викладачів, молодих науковців і студентів

02-12-2020, 09:16

Організатор: кафедра соціології та політології Університету. 

У роботі конференції, яка відбулася 1 грудня, брали участь майже 200 учасників з різних закладів вищої освіти Харкова та інших міст України (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Житомирський державний університет імені Івана Франка, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національний юридичний університет України імені Ярослава Мудрого, Одеська національна академія харчових технологій, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Херсонський державний університет та ін.). 

Захід вже став доброю традицією для Університету. Проте, цьогоріч він проходив в режимі online (було використано платформу ZOOM).  

Конференцію відкрив завідувач кафедри соціології та політології Університету М.П.Требін. Він привітав учасників конференції та зазначив: «Дослідження проблем, які включені в тематику конференції, є ознакою не лише зацікавленості майбутніх юристів у поглибленні знань у сфері соціально-політичних студій, але й бажанням знаходити «точки перетину» правової методології з теорією та методами інших соціальних наук. Очевидно, таке методологічне «збагачення» буде корисним для подальшого глибокого розуміння спеціальних правових наук, які все частіше виходять за межі традиційної, переважно – позитивістської, правової методології». 

Наприкінці своєї промови Михайло Петрович побажав усім цікавих виступів, творчої наснаги, плідного обговорення теоретичних і практичних питань соціально-політичної сфери. 

Пленарне засідання розпочав д.ф.н., проф. М.А.Козловець (Житомирський державний університет імені Івана Франка) темою «Прекаріат як новий клас в соціальній структурі сучасного суспільства». Виступи продовжили студенти Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Л.О.Кравець (Інститут прокуратури та кримінальної юстиції, 2 курс, 20 група) –«Аналіз соціальних проблем українського суспільства», В.А.Опалько (Інститут прокуратури та кримінальної юстиції, 2 курс, 1 група) – «Проблема «інформаційної нерівності» в сучасному суспільстві», Н.В.Музичко (Слідчо-криміналістичний інститут, 2 курс, 4 група) – «Взаємодія між владою та народом: політико-культурний аспект», К.Д.Панченко (Інститут підготовки юридичних кадрів для СБУ, 2 курс, 2 група) – «Аналіз витоків концепції стратифікації соціально-економічної структури суспільства Дж.Голдторпа» та ін. 

За результатами роботи конференції видано збірку тез наукових доповідей.