Розпочала роботу триденна міжнародна наукова конференція «Концептуальні засади нової редакції кримінального кодексу України»

17-10-2019, 21:49

Організатори конференції: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса, НАПрН України, громадська організація «Всеукраїнська асоціація кримінального права» та Консультативна місія Європейського Союзу в Україні.

Конференція присвячена широкому колу питань, пов’язаних із обґрунтуванням необхідності нової редакції Кримінального кодексу України, а також основними положеннями її змісту. У заході беруть участь провідні науковці вітчизняних навчальних і науково-дослідних закладів, керівники державних органів, представники судових і правоохоронних органів, а також фахівці з Німеччини, Латвії, Литви та Польщі.

Вітаючи учасників, ректор Університету Василь Тацій наголосив на надзвичайній актуальності фахової дискусії між представниками провідних правничих шкіл України, органів державної влади, іноземних експертів з приводу удосконалення кримінального законодавства. «До діючого Кримінального кодексу України було внесено понад тисячу змін, які не завжди відповідають Конституції України, й унаслідок яких повністю зруйновано, зокрема, систему покарань і систему відповідальності, порушено його узгодженість із Кримінальним процесуальним кодексом. Серед головних завдань, які постають перед нами в процесі роботи з удосконалення всієї системи боротьби з негативними явищами, я вбачаю очищення Кримінального кодексу України, виключення з нього статей, що стосуються проступків, перегляд з тією ж метою Адміністративного та Митного кодексів, а також створення окремого Кодексу про суспільно небезпечні проступки».

Із вітальними словами виступили керівник Компоненту з верховенства права Консультативної місії Європейського Союзу в Україні Фабіан Льовенберг, керівник секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Богдан Драп’ятий, заступник начальника Управління кримінальної юстиції – начальник відділу кримінальної юстиції Міністерства юстиції України Тетяна Якимчук, професор кафедри кримінального права № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, голова робочої групи з питань розвитку кримінального права Комісії з питань правової реформи при Президентові України, Юрій Баулін, професор кафедри кримінального та кримінального процесуального права факультету правничих наук Національного університету «Києво-Могилянська академія», заступник голови робочої групи з питань розвитку кримінального права Комісії з питань правової реформи при Президентові України Микола Хавронюк.

Учасники першої панелі конференції «Соціальна обумовленість модернізації Кримінального кодексу України» обговорили питання про соціально-політичні зміни, які відбулися в Україні, та їх вплив на розвиток кримінального законодавства, законодавчі, теоретичні (доктринальні) та правозастосовні підстави модернізації Кримінального кодексу України, вплив міжнародно-правових зобов’язань України та правових позицій міжнародних судів на розвиток національного кримінального законодавства України, стан чинного законодавства України про кримінальну відповідальність та ін.

Головними спікерами дискусії стали радник при дирекції Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, академік НАПрН України Вячеслав Борисов, завідувач кафедри кримінального права Національного університету «Одеська юридична академія», Євген Стрельцов, завідувач кафедри кримінального права Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Павло Фріс, професор Інституту кримінально-правових наук та філософії права Університету Гете (Німеччина) Пітер-Алексіс Альбрехт, професор факультету права Вільнюського університету (Литва) Гінтерас Швядас і професор Університету Миколаса Ромеріса (Литва) Тома Бірмонтієне.

Завтра, 18 жовтня, роботу конференції продовжать чотири панельні дискусії:

  • Питання Загальної частини Кримінального кодексу України: структура та зміст
  • Кримінальне правопорушення: поняття, види, особливості законодавчого закріплення
  • Покарання та інші заходи кримінально-правового характеру
  • Питання Особливої частини Кримінального кодексу України: структура та зміст

Загальна дискусія та підбиття підсумків на порядку денному в суботу.