Розпочала роботу міжнародна науково-практична конференція «Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність»

11-10-2012, 12:19

Організатори конференції: Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» спільно з Науково-дослідним інститутом вивчення проблем злочинності імені академіка В.В.Сташиса Національної академії правових наук України та ВГО «Асоціація кримінального права».

У роботі конференції взяли участь вчені провідних вітчизняних навчальних та науково-дослідних закладів – Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Львівського національного університету імені Івана Франка, Національного університету «Одеська юридична академія», Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ та інші, а також вчені зарубіжних країн: Російської Федерації, Республіки Білорусь, Республіки Узбекистан, ФРН, Республіки Польща та ін.

Відкрив захід та щиро привітав учасників академік Національної академії наук України, Президент Національної академії правових наук України, ректор Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», доктор юридичних наук, професор В.Я.Тацій. Він наголосив на важливості заходу, що він став  щорічним та традиційним, і життя й сучасні умови вимагають вирішувати все нові завдання. Василь Якович звернув увагу на те, що у цьому році було чимало змін у законодавстві України, які вимагають серйозного наукового обговорення та розгляду, і перш за все – прийняття нового Кримінального процесуального кодексу України – принципово нового закону, а також – на питанні декриміналізації окремих правопорушень і переведення їх у ранг проступків.

На пленарному засіданні з доповідями виступили: Голова Конституційного Суду України А.С.Головін«Кримінальна відповідальність в контексті сучасних тенденцій відправлення правосуддя»; академік Національної академії правових наук України, директор Кримського юридичного інституту Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», доктор юридичних наук, професор Н.О.Гуторова – «Методологічні проблеми пеналізації злочинів»; професор кримінології та кримінального права факультету права Університету імені Гете (м.Фракфурт-на-Майні, Німеччина) Альберт Питер-Алексис«The seizure of the principle of Culpability by European Risk Society»; завідувач кафедри кримінального права і кримінології юридичного факультету МДУ ім. М.В.Ломоносова, доктор юридичних наук, професор – В.С.Коміссаров«Сучасна доктрина кримінальної політики Росії»; заступник Голови Конституційного Суду України, доктор юридичних наук, професор Ю.В.Баулін«Кримінально-правова система України: загальна характеристика»; представники Верховної Ради України,  Генеральної прокуратури України, МВС України, судових і правоохоронних органів та ін.

На форумі обговорені найбільш актуальні проблемні питання теорії кримінального права та практики його застосування, розроблені напрями подальшого розвитку цієї галузі права, встановлено ефективність реалізації кримінально-правової  політики та опрацьовано шляхи вдосконалення закону про кримінальну відповідальність, а також намічені можливі кроки його гармонізації із законодавством європейських країн у сфері боротьби зі злочинністю.

На завтра (12 жовтня) заплановано проведення засідань у 5 тематичних секціях:

1. Сучасний стан та перспективи розвитку науки кримінального права:

1.1. Круглий стіл – Шляхи запровадження до законодавства України інституту кримінального проступку;

1.2.  Круглий стіл – Актуальні проблеми кримінальної відповідальності та покарання;

2. Теоретичні та прикладні проблеми розвитку особливої частини кримінального права:

2.1. Круглий стіл –Проблеми боротьби зі злочинами у сфері економічної діяльності;

3. Міжнародне та порівняльне кримінальне право і кримінологія;
4. Проблеми міжгалузевих зв’язків і взаємодії науки кримінального права із суміжними галузями знань;
5. Погляд молодих вчених на шляхи розв’язання проблем протидії злочинності.

Конференція транслювалася в режимі конференц-зв’язку  для аудиторії Полтавського юридичного інституту з можливістю спілкування з учасниками конференції в Харкові.

За підсумками роботи міжнародної науково-практичної конференції будуть прийняті рекомендації та надрукована збірка тез.