Розпочала роботу міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми кримінальної відповідальності»

10-10-2013, 17:10

Організатори конференції: Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» спільно з Науково-дослідним інститутом вивчення проблем злочинності імені академіка В.В.Сташиса Національної академії правових наук України та ВГО «Асоціація кримінального права».

У роботі конференції взяли участь вчені провідних вітчизняних навчальних та науково-дослідних закладів – Національної академії правових наук України, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Львівського національного університету імені Івана Франка, Національного університету «Одеська юридична академія», Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О.Дідоренка, Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ та інші, а також учені зарубіжних країн: Російської Федерації, Республіки Білорусь та Республіки Польща.

Відкрив захід та щиро привітав учасників академік Національної академії наук України, Президент Національної академії правових наук України, ректор Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», доктор юридичних наук, професор В.Я.Тацій. Він наголосив на важливості заходу, що він став щорічним та традиційним, і життя й сучасні умови вимагають вирішувати все нові завдання. Василь Якович звернув увагу на те, що у цьому році було чимало змін у законодавстві України, які вимагають серйозного наукового обговорення та розгляду. Ректор анонсував проведення у 20 числах листопаду конференції, присвяченої підбиттю підсумків прийняття нового Кримінального процесуального кодексу України. «Поза всяким сумнівом – прийняття нового Кримінального процесуального кодексу України – це шлях вперед у розвитку європейських стандартів та демократичних цінностей», – сказав ректор.

На пленарному засіданні з доповідями виступили: доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, завідувач кафедри кримінального права №2 Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» М.І.Панов «Проблеми кримінальної відповідальності та її правового регулювання»; доктор юридичних наук, професор, іноземний член НАПрН України, завідувач кафедри кримінального права та кримінології юридичного факультету Московського державного університету імені М.В.Ломоносова, Президент Російського Конгресу кримінального права В.С.Коміссаров − «Тенденції розвитку російського кримінального законодавства: спроба системного аналізу»; заступник Голови Конституційного Суду України, доктор юридичних наук, професор Ю.В.Баулін – «Принципи відповідальності за сучасним кримінальним правом України (методологічний підхід до визначення)»; доктор юридичних наук, професор, голова Державної служби України з контролю за наркотиками В.А.Тимошенко − «Зміна векторів кримінально-правової складової наркополітики України: філософсько-правовий аналіз»; представники Верховної Ради України, Генеральної прокуратури України, МВС України, судових і правоохоронних органів та ін.

На форумі обговорені найбільш актуальні проблемні питання теорії кримінального права та практики його застосування; проблема встановлення, диференціації та реалізації кримінальної відповідальності; напрями вдосконалення і розвитку законодавства України про кримінальну відповідальність та шляхи його подальшої гармонізації із законодавством європейських держав.

На завтра (11 жовтня) заплановано проведення засідань у 4 тематичних секціях:

1. Загальні питання вчення про кримінальну відповідальність:

1.1. Круглий стіл – Покарання як форма реалізації кримінальної відповідальності;

2. Проблеми кримінальної відповідальності за окремі злочини:

2.1. Круглий стіл – Кримінальна відповідальність за злочини проти власності, господарські злочини та злочини корупційної спрямованості;

3. Проблеми кримінальної відповідальності в системі міжнародного кримінального права та суміжних знань;

4. Вчення про кримінальну відповідальність у працях молодих науковців;

Конференція транслювалася в режимі конференц-зв’язку для аудиторії Полтавського юридичного інституту з можливістю спілкування з учасниками конференції в Харкові.

За підсумками роботи міжнародної науково-практичної конференції будуть прийняті рекомендації та надрукована збірка тез.

http://www.ccu.gov.ua/uk/publish/article/222526

http://academy.ssu.gov.ua/ua/news/Naukovc-Akadem-uchasniki-mzhnarodno-naukovo-praktichno-konferenc.htm