Розпочала роботу Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Цінності сучасного конституціоналізму» (V Тодиківські читання)

28-09-2012, 15:56

Організатори заходу: юридичний факультет Московського державного університету імені М.В.Ломоносова, юридичний факультет Білоруського державного університету, Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого».

На адресу конференції та оргкомітету надійшли вітання від професора С.А.Авакьяна, завідувача кафедри конституційного та муніципального права  Московського державного університету імені М.В.Ломоносова та професора Г.О.Василевича, завідувача кафедри конституційного права  Білоруського державного університету.

Відкрив пленарне засідання академік Національної академії правових наук України, проректор з наукової роботи, доктор юридичних наук А.П.Гетьман: «Мені дуже приємно констатувати, що з кожним роком кількість та географія учасників постійно змінюється та збільшується». Він привітав учасників заходу та побажав їм плідної праці.

У конференції взяли участь більше 200 учасників з-понад 45 вищих навчальних закладів та наукових установ України, Росії, Білорусії та Польщі.

На пленарному засіданні з доповідями виступили: Ю.Г.Барабаш, доктор юридичних наук, доцент, член-кореспондент НАПрН України, проректор із навчальної роботи Університету, завідувач кафедри конституційного права України − «Демократична республіка як принцип конституційного ладу України»; В.О.Серьогін, доктор юридичних наук, доцент, начальник кафедри державно-правових дисциплін ХНУВС − «Прайвесі: онтологічний аспект»; Д.Р.Саліхов, голова наукового студентського товариства юридичного факультету Московського державного університету імені М.В.Ломоносова − «Протестні відносини в конституційному праві: поняття та суб’єкти»; Т.М.Шульгіна, студент юридичного факультету Білоруського державного університету, 4 курс 11 група − «Конституційний процес в Республіці Білорусь на сучасному етапі»; Г.Г.Карімова, аспірант кафедри конституційного та муніципального права Національного дослідницького університету «Вища школа економіки» − «Правова природа спорів за участю політичних партій»; О.П.Євсєєв, кандидат юридичних наук, асистент кафедри конституційного права України Університету − «Питання демократії у працях Ю.М.Тодики» та інші.

На завтра, 29 вересня, заплановано проведення засідань із семи  тематичних секцій, на яких будуть представлені, заслухані та оцінені наукові доповіді представників Московського державного університету імені М.В. Ломоносова, Саратовської державної юридичної академії, Білоруського державного університету, Ягелонського університету, Люблінського католицького університету, Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України, Інституту законодавства Верховної Ради України,  НУ  “Одеська юридична академія”, Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка, Львівського національного університету імені Івана Франка, інших ВНЗ та наукових установ.

По закінчені пленарного засідання представники форуму поклали квіти на могилу Ю.М.Тодики.

За результатами конференції видана збірка тез наукових доповідей та повідомлень.