Розпочала роботу Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Верховенство права як основа сучасного конституціоналізму» (VІ Тодиківські читання)

27-09-2013, 15:36

Організатори заходу: юридичний факультет Московського державного університету імені М.В.Ломоносова, юридичний факультет Білоруського державного університету, Московський державний юридичний університет імені О.Є.Кутафіна, Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого».

На адресу конференції та оргкомітету надійшли вітання від професора С.А.Авакьяна, завідувача кафедри конституційного та муніципального права  Московського державного університету імені М.В.Ломоносова та (під час он-лайн включення з Мінську) професора Г.О.Василевича, завідувача кафедри конституційного права  Білоруського державного університету.

Відкрив пленарне засідання доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, проректор із навчальної роботи Університету, завідувач кафедри конституційного права України Ю.Г.Барабаш. Він щиро привітав учасників, розповів про унікальні риси характеру людини-педагога, наставника та цікаві факти з біографії Ю.М.Тодики. Проректор зазначив, що з ім’ям видатного вченого рахувалися не лише студенти, а й колеги. Він став фундатором нового напрямку конституціоналізму і залишив нам Школу.

У конференції взяли участь 166 учасників з-понад 50 вищих навчальних закладів та наукових установ України, Росії, Білорусії, Польщі та США.

На заході було організовано конференц-зв’язок у режимі он-лайн для аудиторії Білоруського державного університету, Люблінського Католицького університету Іоанна Павла ІІ (м.Люблін, Польща) з можливістю спілкування з ними.

На пленарному засіданні з доповідями виступили: Ю.Г.Барабаш, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, проректор із навчальної роботи Університету, завідувач кафедри конституційного права України − «Модернізація конституційних засад безпосередньої демократії  в Україні»; О.М.Новак, секретар Харківської міської ради, член правління Асоціації випускників Університету, здобувач кафедри конституційного права України − «Застосування пропорційної виборчої системи на місцевих виборах в Європі: фактори розповсюдженості»; Н.С.Таєва, кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного та муніципального права Московського державного юридичного університету імені О.Є.Кутафіна − «Верховенство конституції Російської Федерації: декларація та реальність»; В.А.Юбко, магістрант юридичного факультету Білоруського державного університету (он-лайн включення з Мінську) − «Відображення принципів конституціоналізму (досвід Франції)»; Д.Р.Саліхов, голова наукового студентського товариства юридичного факультету Московського державного університету імені М.В.Ломоносова − «Право на протест як  суб’єктивне право особистості»; Лукаш Чжеботар, докторант кафедри кримінального права юридичного факультету канонічного та адміністративного права Люблінського Католицького університету Іоанна Павла ІІ (он-лайн включення з м.Люблін, Польща) − «Діяльність Організації Об’єднаних Націй в процесі зміцнення принципу верховенства права» («The United Nations’ engagement in the process of strengthening the principle of the rule of law») та ін.

Також на заході було презентовано науково-публіцистичний проект «Юридичний колос», головна мета якого − спілкування різних поколінь вчених.

Для всіх учасників була організована оглядова екскурсія по Університету та Харкову.

28 вересня в рамках конференції були проведенні засідання із шести  тематичних секцій, на яких будуть представлені, заслухані та оцінені наукові доповіді представників Московського державного університету імені М.В. Ломоносова, Московського державного юридичного університету імені О.Є.Кутафіна, Бєлгородського державного університету, Саратовської державної юридичної академії, Білоруського державного університету, Люблінського католицького університету, Інституту держави і права імені В.М.Корецького НАН України, НУ  «Одеська юридична академія», Львівського національного університету імені Івана Франка, інших ВНЗ та наукових установ.

За результатами були обрані і нагородженні кращі доповідачі:

1 Секція: Теоретико-методологічні засади сучасного конституціоналізму

Чайковська Анастасія Володимирівна – студентка  НУ «ЮАУ імені Ярослава Мудрого» Інситуту підготовки кадрів для органів юстиції України, 5 курс, 2 група;

Харатян Татевік Нерсесівна – студентка НУ «ЮАУ імені Ярослава Мудрого» Інситуту підготовки кадрів для органів юстиції України, 5 курс, 7 група;

 2 Секція: Утвердження верховенства права в процесі конституційної модернізації

Болдирев Олег Юрійович – студент юридичного факультету МДУ імені М.В.Ломоносова, 5 курс, 514 група;

Садовська Олена Володимирівна – студентка  НУ «ЮАУ імені Ярослава Мудрого» Інситуту підготовки кадрів для органів юстиції України, 5 курс, 12 група;

 3 секція: Верховенство права і громадянське суспільство

Кривенко Олександр Олександрович – юрист, третейський суддя, магістр права;

Симонова Снежана Володимирівна – Ярославський державный університет ім. П.Г.Демидова, сиудентка, юридичного факультету, 5 курс, 52 група;

 4 секція: Верховенство права і демократія

Петрова Анна Сергіївна – студентка  НУ «ЮАУ імені Ярослава Мудрого» Інситуту підготовки кадрів для органів прокуратури України, 4 курс, 16 група

Япринцев Іван Михайлович –  Московський державний юридичний університет імені О.Є.Кутафіна, студент, Інституту права, 4 курс, 1 группа;

 5 секція: Забезпечення верховенства права при здійсненні публічної влади

Васильєв Станислав Олександрович –  Московський державний юридичний університет імені О.Є.Кутафіна,  викладач кафедри конституційного та муніципального права;

Гурова Анна Михайлівна – студентка  НУ «ЮАУ імені Ярослава Мудрого» Інситуту підготовки кадрів для органів юстиції України, 5 курс, 6 група;

 6 секція: Верховенства права і проблема захисту прав людини

Бондаренко Даря Юріївна – Національний авіаційний університет, студентка, Юридичний інститут, 3 курс, група  ПР-302;

Тарасова Юлія Евгеніївна – студентка  юридичного факультету МДУ імені М.В.Ломоносова, 3 курс, 304 группа.

За результатами конференції видана збірка тез наукових доповідей та повідомлень.

http://www.law.msu.ru/node/28349