Розпочала роботу дводенна ІІІ Міжнародна наукова конференція «Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації та правового забезпечення»

11-04-2019, 14:02

Організатори: кафедра адміністративного права, кафедра адміністративного права та адміністративної діяльності, Інститут підготовки кадрів для органів юстиції України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

У конференції беруть участь викладачі, аспіранти та студенти двадцяти вищих навчальних закладів, представники наукових установ, органів виконавчої влади, судових органів, місцевого самоврядування.

До участі у конференції залучилися також викладачі та студенти Білоруського державного університету та Білоруського державного економічного університету (м. Мінськ, Республіка Білорусь), Університету імені Миколаса Ромеріса (м. Вільнюс, Литовська Республіка).

Відкрив захід перший проректор Університету Ю.П.Битяк, який  привітав учасників  та відмітив, що проведення заходів за такою тематикою у сучасних умовах є надзвичайно актуальним.

Модератором конференції виступила професор кафедри адміністративного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Н.П.Матюхіна.

Під час панельної дискусії із доповідями виступили: завідувач кафедри державного управління Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України В.М.Мартиненко  –  «Про «публічне адміністрування» як міжгалузеву системо-утворюючу категорію», завідувач кафедри адміністративного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка Р.С. Мельник  – «Публічне адміністрування крізь призму навчального процесу»,   заступник начальника Юридичного управління МЗС України  А.С. Пушкін  –  «Новий закон «про дипломатичну службу» як основа реформування дипломатичної служби України» та ін.

Роботу конференції було продовжено в секціях:

  • адміністративне право як правова основа публічного адміністрування
  • адміністративна реформа та проблеми розвитку публічного адміністрування: вітчизняний та зарубіжний досвід
  • правове регулювання публічної служби
  • адміністративна процедура та адміністративні послуги: проблеми теорії та правового регулювання
  • електронне урядування: новації у сфері публічного адміністрування
  • публічне адміністрування в економічній, соціально-культурній та адміністративній сферах: проблеми організації та правового забезпечення.

12 квітня відбудуться панельні дискусії «Студентської наукової трибуни»,  до яких залучилося 92 студенти Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого та інших ЗВО України. Модератори:  О.Тарадуда (Інститут підготовки кадрів для органів юстиції України), А.Сучкова та І.Козирчук (Інститут підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України), М.Гончаренко (військово-юридичний факультет).