Розпочала роботу дводенна Міжнародна науково-практична конференція «Кримінально-правове забезпечення сталого розвитку України в умовах глобалізації»

12-10-2017, 16:02

Організатори конференції: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого спільно з Науково-дослідним інститутом вивчення проблем злочинності імені академіка В.В.Сташиса Національної академії правових наук України і ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права».

У роботі конференції взяли участь провідні вчені вітчизняних навчальних і науково-дослідних закладів (Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Національної академії правових наук України, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національної академії прокуратури України, Національного університету «Одеська юридична академія», Львівського державного університету внутрішніх справ, Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О.Дідоренка та ін.), а також зарубіжних країн (Німеччини, Польщі, Білорусі та ін.). Серед учасників заходу є фахівці в галузі кримінального права, кримінології, кримінально-процесуального права, керівники державних і місцевих органів влади, а також представники судових та правоохоронних органів.

Перший день роботи – 12 жовтня. Відкрив захід голова оргкомітету, ректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, академік Національної академії наук України, доктор юридичних наук, професор В.Я. Тацій: «Сьогоднішня конференція є певним продовженням І Харківського міжнародного юридичного Форуму «Право та проблеми сталого розвитку в глобалізованому світі». Глобалізація означає не лише переваги, а й появу певних загроз, які так чи інакше пов’язані з кримінальним законодавством: торгівля людьми, органами, зброєю, наркотиками, тероризм тощо».

Продовжуючи виступ, В.Я.Тацій зупинився на головних складових ефективної боротьби зі злочинністю, серед яких стабільне кримінальне і кримінально-процесуальне законодавство, навівши приклад зміни до Кримінального кодексу: «Колектив нашого вишу долучався до написання КК України, але на сьогодні до нього внесено понад 700 змін, а це, на жаль, зруйнувало Загальну частину та систему покарань».

Василь Якович також звернув увагу на необхідність проведення наукових експертиз  всіх законопроектів, чого не відбувається,  а також торкнувся питань кадрової стабільності і кадрового наповнення органів, які ведуть боротьбу зі злочинністю.

Він також розповів учасникам, що на І Харківському міжнародному юридичному Форумі розглядалася  пропозиція підготувати новий або нову редакцію Кримінального кодексу.

На ранковому пленарному засіданні виступили доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, завідувач кафедри кримінального права № 2 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого М.І.Панов із доповіддю «Глобалізаційні процеси та їх вплив на стан і розвиток кримінального права», доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, професор кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх справ В.І.Шакун – «Тіньова економіка як об’єкт кримінології», кандидат юридичних наук, доцент, директор Науково-практичного центру проблем зміцнення законності и правопорядку Генеральної прокуратури Республіки Білорусь В.В.Марчук –  «Особенности квалификации преступления на основе принципа гражданства по уголовному законодательству Украины и Республики Беларусь», виконавчий директор Німецького конгресу із запобігання злочинності, ФРН Еріх Маркс –  «Німецький конгрес профілактики – розробки минулих 25 років та сучасні основні питання» та ін.

На завтра 13 жовтня заплановані засідання тематичних секцій:

Секція № 1. Загальні питання реалізації завдань і функцій кримінального права в умовах глобалізації.

Секція № 2. Кримінально-правове забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина, суспільних і державних інтересів в умовах глобалізації – зал № 6.

«Круглий стіл» Кримінально-правові заходи боротьби з корупцією: проблеми удосконалення.

Секція № 3. Роль кримінології та інших наук кримінально-правового циклу у забезпеченні сталого розвитку України в умовах глобалізації.

Секція № 4. Дослідження впливу глобалізаційних процесів на теорію і практику боротьби зі злочинністю у працях молодих вчених.

За підсумками роботи Міжнародної науково-практичної конференції будуть прийняті та оприлюднені рекомендації.

Під час роботи конференції відбулися збори Громадської організації «Всеукраїнська асоціація кримінального права».