Розпочала роботу дводенна міжнародна студентська наукова конференція «Актуальні проблеми законодавства України про кримінальну відповідальність та практики його застосування», присвячена 90-річчю з дня народження академіка В.В. Сташиса

21-05-2015, 15:02

Організатори: кафедри кримінального права Університету.

 У роботі конференції взяли участь студенти  Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Академії адвокатури України, Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, Класичного приватного університету імені В.В.Сташиса (м. Запоріжжя), Київського національного торговельно-економічного університету, Львівського національного університету імені Івана Франка та ін., а також представники вищих навчальних закладів Бєларусі та Росії.

 Відкрив захід проректор з наукової роботи Університету, доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України А.П.Гетьман: «Конференція, яка відбувається у межах святкування Дня науки, присвячена 90-річчю з дня народження видатного вченого в галузі кримінального права та кримінології,  дійсного члена (академіка), члена президії Національної академії правових наук України, одного з її засновників та академіка-секретаря відділення кримінально-правових наук, Героя України Володимира Володимировича Сташиса. Тема конференції є актуальною і символічною. Вона об’єднує два принципових підходи в науці, які традиційно підтримуються в Університеті: розгляд сучасного стану науки і законодавства та прогнозування їх майбутнього здійснення через призму історичної спадщини найкращих вчених, які залишили нам вагому базу своїх наукових досягнень».

З доповідями на пленарному засіданні виступили: О.Куваєва (Інститут підготовки кадрів для органів прокуратури, 3 курс) − «Презумпції у кримінальному праві»; О.Балашова та Є. Гапонова   (Інститут підготовки кадрів для органів прокуратури, 2 курс) − «Презумпція невинуватості у кримінальному праві»; А.Литвиненко (Інститут підготовки кадрів для органів прокуратури, 2 курс) − «Поняття злочину в різних країнах Європи»; Ю.Земська (Інститут підготовки кадрів для органів юстиції України, 3 курс) «Чи необхідно закріпити поняття вини юридичної особи у чинному Кримінальному кодексі України?» та ін.

 Актуальні питання сучасної науки кримінального права і кримінології розглядалися на секціях:

− історія розвитку законодавства України про кримінальну відповідальність;

− кримінальне законодавство зарубіжних країн;

− теорія криміналізації діянь;

− інститут злочину;

− інститут кримінальної відповідальності;

− злочини проти особи;

− злочини проти суспільства;

− злочини проти держави та міжнародного прапорядку.