Завершила роботу дводенна міжнародна науково-практична конференція «Парадигми конституційного права: історія та сучасність» (ХІІ Тодиківські читання) (доповнено)

01-11-2019, 16:12

Організатор: кафедра конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Захід зібрав 150 учасників з України, Польщі, Молдови тощо. Серед них представники Верховної ради України, Конституційного Суду України, Офісу Президента України, а також провідних закладів вищої освіти та наукових установ.

Відкриваючи читання, проректор з наукової роботи Анатолій Гетьман зазначив: «Конференція проходить в період важливих конституційних трансформацій у країні. У серпні цього року Указом Президента України створено комісію з питань правової реформи, до якої увійшла ціла низка представників професорсько-викладацького складу Університету, зокрема й фахівці з конституційного права. Окрім того, на розгляді в Конституційному Суді України перебувають сім законопроектів про внесення змін до Конституції України. Події останніх років в Україні суттєво посилили актуальність дослідження конституційно-правових явищ у порівняльному аспекті, обрання тих чи інших парадигм у науці, а також їх використання в правотворчості. Разом із тим залишається невирішеною низка проблем в різних сферах теорії конституційного права, що негативно впливає на практику застосування та інтерпретації Конституції. Безперечно, наукова спадщина академіка Тодики може стати надійним фундаментом у розв’язанні доктринальних питань».

Модератор пленарного засідання проректор з навчальної роботи Юрій Барабаш повідомив, що метою проведення конференції є популяризація конституційно-правової науки та збереження пам’яті про Юрія Миколайовича Тодику – проповідника нових знань й ініціатора створення в Університеті кафедри конституційного права України. Проректор розповів про вектори діяльності робочої групи з підготовки пропозицій щодо внесення змін до Конституції України Комісії з питань правової реформи при Президентові України, а також наголосив на тому, що зміни парадигми потребує й розуміння ролі конституційного права в вищій юридичній освіті.

На пленарному засіданні з доповідями виступили завідувач кафедри історії держави і права України та зарубіжних країн Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Володимир Гончаренко (Система центральних органів влади за Конституцією УСРР 1929 р.), завідувач кафедри міжнародного приватного права та порівняльного правознавства Університету Дмитро Лук’янов (До питання про правове регулювання заборони політичних партій), доцент кафедри конституційного права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка Олена Бориславська (Конституційна парадигма в Європі: константа чи змінна?) та доцент кафедри теорії та філософії права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Віктор Смородинський (Нескінченна реформа: проблема ефективності судових перетворень в Україні).

Роботу конференції продовжила панель, присвячена теоретичним засадам парадигм конституційного права.

2 листопада, конференція працювала за двома панелями: права людини в сучасних конституціях; питання конституційно-правової еволюції.

Другий день роботи конференції відкрила доповідь судді Конституційного Суду України Віктора Колісника на тему «Конституційна парадигма народовладдя та вибори після де окупації українського Донбасу». Із доповіддю «Конституційний контроль як засіб забезпечення стабільності конституційного ладу України» виступив народний депутат України, представник Президента України у Конституційному Суді України Федір Веніславський.

Доповіді усіх учасників конференції супроводжувалися численними запитаннями і жвавою дискусією.

За результатами конференції виданий збірник тез, який разом із сертифікатом учасника був вручений під час підбиття підсумків роботи конференції завідувачем кафедри конституційного права України Тетяною Слінько.