Розпочала роботу дводенна міжнародна науково-практична конференція за темою «Кримінально-правове регулювання та забезпечення його ефективності» (оновлено)

20-10-2018, 10:50

Організатори конференції – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса Національної академії правових наук України та ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права».

Понад 130 учасників конференції, яка проводиться восьмий рік поспіль, обговорюють актуальні проблеми наук кримінально-правового циклу. Серед них провідні вчені вітчизняних навчальних та науково-дослідних закладів (Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Національної академії правових наук України, Національної академії прокуратури України, Національного університету «Одеська юридична академія», Львівського державного університету внутрішніх справ, Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка та ін.), а також науковці з Білорусі, Киргизії, Молдови, Польщі та Узбекистану, фахівці в галузі кримінального права, кримінології, кримінального процесу, кримінального процесуального права, керівники державних органів, а також представники судових та правоохоронних органів.

Голова організаційного комітету ректор Університету Василь Тацій наголосив, що конференція тематично продовжує низку заходів, які відбулися нещодавно, зокрема ІІ Харківський міжнародний юридичний форум, який зібрав представників понад 20 країн світу.

Він також звернув увагу присутніх на те, що в червні цього року в першому читанні був прийнятий проект змін до Кримінального кодексу, який передбачає відповідальність за кримінальний проступок. «Цей проект, по-перше, відкриває масу наукових питань в галузі кримінального й адміністративного права, а по-друге, викликає запитання: Що робити далі з Кримінальним кодексом. У тому стані, в якому він існує зараз кодекс не витримує жодної критики. Перший Кримінальний кодекс незалежної України, над розробкою якого працювали представники усіх наукових шкіл держави, був визнаний в Гаазі найкращим в Європі. Але з моменту його прийняття було внесено понад 800 змін. Як наслідок, повністю зруйновано систему покарань, слідство перенавантажене, зросла недовіра громадян до органів влади і органів правопорядку».

«Настав час, коли науковці й представники органів державної влади мають об’єднатися заради інтересів держави, залишивши власні політичні амбіції», – підсумував Василь Якович.

Заступниця Генерального прокурора України Анжела Стрижевська зазначила, що перегляду потребує не лише Кримінальний, а й Кримінальний процесуальний кодекс, і їхні тексти мають бути узгоджені між собою. «Але підвищення ефективності кримінально-правового регулювання не досягти посиленням відповідальності. Воно вимагає комплексної роботи. У першу чергу мають бути залучені ті, хто формує правосвідомість громадян, виховує законослухняність. У ЗМІ та з вуст політиків часто можна почути фразу: «Треба відновлювати довіру громадян до правозастосовчих органів». Але неможна відновити те, чого не було. Довіру слід завойовувати!»

«Правозастосовчі органи можуть користуватися лише тим інструментарієм, який дають законодавці. На жаль, слід відзначити низьку якість та безсистемність законів, що приймаються без урахування перспективи дії. Тому підвищення культури законотворчості також стало б важливим фактором забезпечення ефективності кримінально-правового регулювання».

Неефективність посилення відповідальності доповідачка проілюструвала таким фактом: з моменту посилення кримінальної відповідальності за корупційні злочини кількість хабарів не зменшилася, зате зменшилася кількість засуджених і позбавлених волі за ці злочини. «Подолання корупції можливе лише за створення сприятливих економічних умов», – додала вона.

Наостанок Анжела Стрижевська додала, що Генеральна прокуратура підтримує ініціативу Василя Тація щодо створення за результатами конференції робочої групи, яка надасть певні рекомендації із вдосконалення кримінально-правової законодавчої бази, куди б увійшли представники усіх правничих шкіл України.

На пленарному засіданні також виступили професор кафедри кримінального права №1 Університету Юрій Баулін, завідувач кафедри кримінального права №2 Микола Панов, ректор Національної академії Служби безпеки України Сергій Кудінов, професор кафедри кримінального права юридичного факультету Університету в Білостоці (Польща) Катажина Лясковська, головний науковий співробітник Інституту кримінально-виконавчої служби Анатолій Музика та ін.

У другий день міжнародна науково-практична конференція  з кримінального права продовжилася тематичними секціями – «Теоретико-методологічні засади наукових досліджень кримінально-правового регулювання», «Ефективність кримінально-правового регулювання та проблеми її забезпечення», «Теоретичні та практичні проблеми кримінально-правового регулювання в кримінології та інших суміжних науках кримінально-правового спрямування» та «Питання кримінально-правового регулювання та забезпечення його ефективності у працях молодих науковців», – а також круглим столом «Покарання та інші заходи кримінально-правового характеру в механізмі правового регулювання».

Після насиченого доповідями першого дня, робота другого носила більш дискусійний характер: учасники ставили багато запитань, обмінювалися ідеями та зауваженнями. Науковці дійшли спільної думки, що ефективне кримінально-правове регулювання неможливе без більш активного залучення усіх правничих шкіл України.

Тим часом організаційний комітет конференції продовжує роботу. Його завданням є узагальнення та підготовка до публікації рекомендацій, озвучених учасниками наукових дискусій.