Розпочала роботу Всеукраїнська студентська наукова конференція «Правова система України: проблеми теорії та практики»

21-11-2012, 17:00

 Організатор заходу − студентське наукове товариство Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого».

 У роботі конференції взяли участь 146 студентів-науковців з 26 міст України та Росії.

 Відкрив захід проректор з навчальної роботи Університету Ю.Г.Барабаш. Він зазначив: «Наука починається зі студентської лави. Згадую свої студентські роки, я завжди намагався довести свою позицію на наукових заходах та студентських гуртках і, можливо, це сприяло тому, що я написав, а пізніше захистив свою кандидатську дисертацію. Тому сьогодні я закликаю вас до жвавої дискусії, висловлювати та відстоювати власну думку».

 На пленарному засіданні з доповідями виступили: студент Інституту підготовки кадрів для органів прокуратури України (3 курс, 1 група) О.С.Дубаневич – «Шляхи розбудови громадянського суспільства»; студент Інституту підготовки кадрів для Міністерства юстиції України (4 курс, 16 група) О.Е.Моргосліп – «Елементи принципу верховенства права у рішеннях Конституційного Суду України»; студент факультету підготовки фахівців для судової системи Російської академії правосуддя (5 курс) Т.О.Ерменчук – «Проблеми формування законодавства про комерційну концесію»; студент Інституту підготовки кадрів для Міністерства юстиції України (4 курс, 11 група) Д.Є.Авдєєв – «Економічна зумовленість фінансово-правового регулювання на прикладі управління державним боргом» та ін.

 На другий день конференції (22 листопада) заплановано проведення засідань з  тематичних секцій:

1.Загальнотеоретичні, історико-правові та філософськи питання розбудови демократичної правової держави;

2.Конституційно-правові аспекти формування правової системи України;

3.Сучасний стан та перспективи розвитку цивільно-процесуального права та цивілістичних наук;

4.Напрямки реформування фінансового, аграрного, екологічного та трудового законодавства;

5.Кримінально-правові та кримінологічні проблеми боротьби зі злочинністю в Україні;

6.Актуальні проблеми посилення законності в діяльності судових та правоохоронних органів та вдосконалення методики розслідування злочинів;

7.Правові засади впровадження комп’ютерних технологій та забезпечення інформаційної безпеки в Україні.

 За підсумками роботи конференції надрукована збірка тез.