Розпочав роботу Всеукраїнський круглий стіл «Фундаментальні проблеми юриспруденції. Право: мінливий концепт у мінливому світі»

19-04-2019, 16:31

Організатори: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Національна академія правових наук України.

Учасниками заходу стали вчені Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Львівського національного університету імені Івана Франка, Харківського економіко-правового університету, Національної академії внутрішніх справ, Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О.Дідоренка, Університету КРОК  та ін.

Засідання відкрив президент Національної академії правових наук України О.В.Петришин, який привітав присутніх і підкреслив, що круглий стіл – реальний майданчик для продуктивного спілкування й плідного обговорення актуальних проблем  філософії і права.

Головний науковий співробітник Львівської лабораторії прав людини і громадянина НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України С.П.Рабінович тезисно презентував доповідь завідувача Львівської лабораторії прав людини і громадянина НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України, професора кафедри теорії та філософії права Львівського національного університету імені Івана Франка П.М.Рабіновича «Правовість антропосоціальних явищ: філософські засади ідентифікації» і після цього виступив с власною промовою «Плюральність праворозумінь і мультиверсум права». По закінченню обговорення з доповідями виступили професор кафедри теорії і філософії права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого С.І.Максимов Спір про природу права»), президент Національної академії правових наук України,завідувач кафедри теорії і філософії права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого О.В.Петришин Соціальний вимір праворозуміння») та ін.

20 квітня засідання круглого столу буде продовжено. Зокрема, програмою передбачається спеціальне засідання Харківського юридичного кіноклубу (модератор – В.С.Смородинський) 

Дізнавайтеся про останні новини з життя Університету у зручному форматі. Приєднуйтеся до офіційних сторінок у соціальних мережах: 

  http://www.facebook.com/nlu.official

  http://www.instagram.com/nlu_official/

  https:t.me/NLU1804official.