Ректор В.Я.Тацій та науковці Університету брали участь у круглому столі «Конституційно-правовий статус Автономної Республіки Крим» (м.Сімферополь)

13-07-2012, 11:18

За участю Президента Національної академії правових наук України, академіка Національної академії наук України В.Я.Тація та Голови Ради Міністрів АРК А.В.Могильова 13 липня у м. Сімферополі відбувся круглий стіл «Конституційно-правовий статус Автономної Республіки Крим», в ході якого було здійснено обговорення проблем правового регулювання статусу органів влади АРК, їх взаємовідносин з центральними органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

В роботі круглого столу приймали участь директор Кримського юридичного інституту Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», академік НАПрНУ, доктор юридичних наук, професор Н.О.Гуторова, директор НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрНУ кандидат юридичних наук, доцент С.Г.Серьогіна, завідуючий відділом конституційно-правових проблем державного будівництва НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування, член-кореспондент НАПрНУ, доктор юридичних наук, професор В.П.Колісник, суддя Конституційного Суду України у відставці кандидат юридичних наук, доцент П.Б.Євграфов, завідувач кафедри міжнародного права Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», член-кореспондент НАПрНУ, доктор юридичних наук, професор М.В.Буроменський, завідувач відділу державної правової політики Національного інституту стратегічних досліджень, доктор юридичних наук, доцент О.М.Руднєва, провідний науковий співробітник НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування, кандидат юридичних наук, доцент І.І.Бодрова, представники Верховної Ради АРК, Ради Міністрів АРК, експерти.

Як зазначив В.Я.Тацій, проблемним питанням державного будівництва на сьогодні залишаються питання взаємодії органів державної влади, органів влади АРК та муніципальних органів. Тому важливим завданням нормотворчої діяльності на найближчий час є забезпечення формування і юридичного закріплення ефективних та раціональних механізмів їх взаємодії. Для цього необхідним є чітке розмежування повноважень між вказаними органами на засадах принципів децентралізації та субсидіарності.

З метою правового забезпечення реалізації Стратегії економічного та соціального розвитку АРК на 2011-2020 роки між НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України та Міністерством економічного розвитку АРК був укладений договір про співробітництво.

Досягнута домовленість про створення робочої групи із представників Національної Академії правових наук України, Верховної Ради АРК, Ради Міністрів АРК, експертів, юристів, яка б проаналізувала конституційне законодавство у сфері функціонування публічної влади Автономії та напрацювала відповідні пропозиції щодо удосконалення нормопроектувальної та нормотворчої діяльності органів влади АРК, а також виокремила основні напрямки комплексної модернізації законодавства про Автономну Республіку Крим.