Підписано Угоду про співробітництво між Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого та ДВНЗ «Університет банківської справи» (м. Київ)

07-09-2017, 14:21

Угоду підписали ректор Університету В.Я.Тацій та ректор ДВНЗ «Університет банківської справи» Т.С.Смовженко.

У документі йдеться про основні форми співпраці: визначення змісту освіти, форм і засобів професійної підготовки з урахуванням стандартів вимог якості освіти, професійних та освітньо-наукових програм різних рівнів,  програм наукової й навчально-педагогічної діяльності; сумісне видавництво підручників, навчальних посібників; організація та проведення спільних наукових, науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів, педагогічних читань тощо.

На зустрічі також були присутні проректор з навчально-методичної роботи Університету В.В. Комаров та директор Харківського інституту ДВНЗ «Університет банківської справи» Б.В.Самородов.

По закінченні офіційних заходів для гостей провели екскурсію Університетом та новим Навчально-бібліотечним комплексом.