Підписано Меморандум про співробітництво між Студентським Сенатом Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого та Студентською Радою Харківського національного медичного університету

09-03-2016, 14:47

Мета Меморандуму − співпраця, обмін інформацією і досвідом у межах відповідних функцій і повноважень сторін, здійснення практичної діяльності у сфері освіти, дозвілля. Предметом є спільна діяльність сторін для досягнення мети Меморандуму, що здійснюється у форматі підготовки та реалізації спільних заходів, проектів і програм.

Задля досягнення мети Меморандуму сторони домовляються про співпрацю у таких напрямах:

обмін інформацією про плани діяльності, проекти і програми, що розроблені та (або) реалізуються;

проводять спільні заходи: круглі столи, семінари, конференції тощо за напрямами, що становлять взаємний інтерес;

інші узгоджені напрями співпраці.

Від Студентського Сенату Університету Меморандум підписав Голова – Віталій Рудик, від сторони Студентської Ради медичного університету – Голова зовнішніх зв’язків Дар’я Кузнєцова.