Підбито підсумки роботи конференції «Концептуальні засади нової редакції Кримінального кодексу України»

21-10-2019, 17:08

Упродовж трьох днів – з 17 по 19 жовтня цього року – на базі санаторію «Березовий гай» працювала міжнародна наукова конференція «Концептуальні засади нової редакції Кримінального кодексу України».

Конференція проведена за організаційного сприяння та фінансової підтримки Консультативної місії Європейського Союзу в Україні, разом з якою її співорганізаторами виступили Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка В.В.Сташиса НАПрН України і громадська організація «Всеукраїнська асоціація кримінального права».

Конференцію було присвячено обговоренню Концепції реформування КК України та інших актів законодавства про відповідальність за правопорушення в публічній сфері, що підготовлена Робочою групою з питань розвитку кримінального права у складі Комісії з питань правової реформи, створеної Указом Президента України № 584/2019 від 07 серпня 2019 р. У роботі конференції взяли участь понад 100 провідних українських науковців – фахівців з кримінального права, а також судді Верховного Суду, працівники Міністерства юстиції України, секретаріату Верховної Ради України, інших органів державної влади. Окрім того, учасниками конференції стали й професори зарубіжних університетів з Латвії, Литви, Німеччини та Польщі.

У перший день, 17 жовтня, робота конференції розпочалася з урочистого відкриття. З вітальним словом до учасників звернувся ректор університету Василь Тацій, який наголосив на надзвичайній актуальності фахової дискусії між представниками провідних правничих шкіл України, органів державної влади, іноземних експертів з приводу удосконалення кримінального законодавства. Далі виступили керівник Компоненту з верховенства права Консультативної місії Європейського Союзу в Україні Фабіан Льовенберг; керівник секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Богдан Драп’ятий; заступник начальника Управління кримінальної юстиції – начальник відділу кримінальної юстиції Міністерства юстиції України Тетяна Якимчук; професор кафедри кримінального права № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, голова робочої групи з питань розвитку кримінального права Комісії з питань правової реформи при Президентові України Юрій Баулін; професор кафедри кримінального та кримінального процесуального права факультету правничих наук Національного університету «Києво-Могилянська академія», заступник голови робочої групи з питань розвитку кримінального права Комісії з питань правової реформи при Президентові України Микола Хавронюк.

Після цього відбулися наукові дискусії в рамках першої панелі, що мала назву «Соціальна обумовленість модернізації Кримінального кодексу України». Її спікери – професори Вячеслав Борисов (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого), Євген Стрельцов (Національний університет «Одеська юридична академія»), Павло Фріс (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника), Пітер-Алексіс Альбрехт (Інститут кримінально-правових наук та філософії права Університету Гете, Німеччина), Гінтерас Шведас (Вільнюський університет, Литва) Тома Бірмонтієне (Університет Миколаса Ромеріса, Литва), модератор – професор Юрій Баулін та всі учасники конференції обговорили питання про соціально-політичні зміни, які відбулися в Україні, та їх вплив на розвиток кримінального законодавства; законодавчі, теоретичні (доктринальні) та правозастосовні підстави модернізації Кримінального кодексу України; вплив міжнародно-правових зобов’язань України та правових позицій міжнародних судів на розвиток національного кримінального законодавства України, стан чинного законодавства України про кримінальну відповідальність та ін.

Окрім того, у перший день «на полях» роботи конференції відбулися загальні збори членів громадської організації «Всеукраїнська асоціація кримінального права», на яких було вирішено низку питань щодо діяльності організації.

Другого дня, 18 жовтня, відбулися дискусії ще за чотирма панелями.

Друга панель конференції мала назву «Питання Загальної частини КК: структура та зміст». Її спікери – професори Володимир Антипов (Університет державної фіскальної служби України), Віталій Куц (Національна академія прокуратури України), Анатолій Музика (Державний науково-дослідний інституту МВС України), Микола Панов (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого), Вячеслав Туляков (Національний університет «Одеська юридична академія») і Володимир Тютюгін (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого) і модератор – професор Микола Хавронюк дискутували щодо концептуальних засад злочину та кримінальної відповідальності як основоположних інститутів кримінального права; предмета і завдання Кримінального кодексу; принципів кримінального права; співвідношення і взаємного впливу національного та міжнародного права; питань структурування та форми кримінального закону тощо.

Третя панель конференції – «Кримінальне правопорушення: поняття, види, особливості законодавчого закріплення» була представлена такими спікерами: доцент Денис Азаров (Національний університет «Києво-Могилянська академія»), професор Володимир Бурдін (Львівський національний університет ім. Івана Франка), професор Олександр Житний (Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна), доцент Василь Киричко (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого), професор Юрій Нікітін (Університет державної фіскальної служби України) та професор Малгожата Галашка (Люблінський католицький університет Івана Павла ІІ). Спільно з модератором професором Наталією Гуторовою та учасниками конференції вони підіймали такі концептуальні проблеми як: можливість збереження чи необхідність відмови від категорії суспільної небезпечності діяння у новому кримінальному законі; підстава та принципи криміналізації діянь; окреслення кола осіб, що можуть бути суб’єктами злочину; співвідношення понять суб’єкта злочину і суб’єкта кримінальної відповідальності та ін.

Четверта панель конференції мала назву «Покарання та інші заходи кримінально-правового характеру». Її учасники – доцент Олексій Горох (Національний університет «Києво-Могилянська академія», професори Сандра Кайя (Ризький університет імені Страдиня, Латвія) Микола Карчевський (Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О.Дідоренка), Олександр Козаченко (Миколаївський інститут права Національного університету «Одеська юридична академія»), Наталія Орловська (Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького), Євген Письменський (Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О.Дідоренка), Ірина Яковець (Державна установа «Центр пробації» Міністерства юстиції України), Андрій Ященко (Харківський національний університет внутрішніх справ), спільно з модератором доцентом Юрієм Пономаренком і всіма учасниками конференції обговорили широке коло найважливіших питань, присвячених кримінально-правовим засобам реагування на злочин. Зокрема, їхні дискусії торкнулися питань про поняття, зміст і систему таких засобів; реформування системи і окремих видів покарань у майбутньому КК України; реальному запровадженню пробації і її ролі в досягненні цілей кримінального законодавства; проблемам інститутів призначення покарання, звільнення від кримінальної відповідальності чи звільнення від покарання та ін.

П’ята панель конференції – «Питання Особливої частини Кримінального кодексу України» була представлена такими спікерами: професори Андрій Бойко (Національний університет «Києво-Могилянська академія»), Роман Вереша (Академія адвокатури України), Олександр Дудоров (Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О.Дідоренка), Олег Федосюк (суддя Верховного Суду Литви), Петро Хряпінський (Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»), доцент Михайло Шепітько (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого). Разом з модератором професором Вячеславом Навроцьким та учасниками конференції вони дискутували щодо питань структури і змісту Особливої частини наступного КК України; формулювання у ній приписів щодо окремих видів злочинів; загальних та спеціальних правил кваліфікації злочинів тощо.

У третій день (19 жовтня) відбулися виступи модераторів панелей, а також загальна дискусія учасників конференції, в якій особливо активну участь взяли судді Верховного Суду Герман Анісімов, Наталія Антонюк та Ольга Булейко, а також професор Микола Панов, професор Вячеслав Борисов, професор Наталія Савінова, професор Олександр Бантишев, доцент Наталія Лащук, професор Володимир Шаблистий, професор Лариса Брич, доцент Тарас Созанський, доцент Михайло Колос.

За результатами конференції члени робочої групи з питань розвитку кримінального права отримали значну кількість рекомендацій щодо удосконалення Концепції реформування КК України та інших актів законодавства про відповідальність за правопорушення в публічній сфері та щодо розробки окремих інститутів наступного КК України.