Професору кафедри кримінального права №1 Михайлу Шепітьку призначено іменну стипендію Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук

14-07-2020, 10:17

Відповідно до Постанови Верховної Ради України № 3815 «Про призначення у 2020 році іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук»  доктор юридичних наук, провідний науковий співробітник Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В.Сташиса НАПрНУ Михайло Валерійович Шепітько отримуватиме стипендію на проведення наукової роботи «Кримінальна політика у сфері забезпечення діяльності органів правосуддя».