Пройшла ІХ Всеукраїнська студентська наукова конференція «Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та прогноз майбутнього»

25-11-2011, 16:03

Організатор заходу – кафедра соціології та політології Університету.

Засідання відкрив проректор з навчальної роботи, доктор юридичних наук Ю.Г.Барабаш. Він зазначив, що з кожним роком зростає кількість учасників та розширюється географія їх представництва на наукових конференціях, які проводяться кафедрою соціології та політології. Це свідчить про прагнення молодих дослідників розширити та збагатити інструментарій традиційного правового аналізу методами соціальних наук.

Основні напрямки роботи конференції: специфіка соціально-політичної ситуації в Україні, вплив реклами на соціалізацію людини, образи Конституційного Суду у свідомості українського народу, розвиток ідеологічних доктрин як запорука збереження української державності, деякі аспекти сприйняття демократії в сучасному українському соціумі та ін.

У пленарних доповідях та на секційних засіданнях було представлено 300 робіт із 16 вищих навчальних закладів: Луцького національного технічного університету, ДВНЗ «Київський національний економічний університет», Донецького національного університету, Одеського національного університету імені І.І.Мечнікова, Сумського державного університету, Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, Харківської гуманітарно-педагогічної академії та ін.

За результатами конференції видано збірник тез наукових доповідей та повідомлень.