Пройшла перша зустріч зі студентами нової магістерської програми «Медіа-право»

13-09-2013, 14:14

Відкрив захід і звернувся до присутніх студентів та викладачів програми проректор з навчальної роботи Ю.Г.Барабаш: «Ми починаємо вперше пілотну освітню професійну програму «Медіа-право». Пропонований курс вибіркових навчальних дисциплін спрямований на знайомство студентів 5 курсу (1 курсу магістратури) денної форми навчання із питаннями інтелектуальної свободи, правового регулювання діяльності засобів масової інформації, захисту персональних даних, правового інституту інтелектуальної  власності.

До викладацького процесу будуть залучені провідні фахівці кафедр конституційного права, теорії держави та права, цивільного права, культурології, а також спеціалісти телецентру Університету».

Проректор представив студентам викладачів та ознайомив із планом роботи.

Матеріал курсу передбачає поглиблене вивчення таких юридичних дисциплін як свобода слова, свобода преси, право на вільне самовираження особи. У курсі йдеться про ринок символічних зразків, інтелектуальну активність в умовах глобального ринку і ліберальної демократії, інформаційний обмін і його зв’язок із соціальним поступом, про американську та європейську парадигми захисту свободи слова.

Слухачі отримають досвід безпосередньої журналістської діяльності на базі телецентру Університету.