Пройшла науково-практична конференція «Сучасні проблеми цивілістики» присвячена пам’яті професора Ч.Н.Азімова

21-12-2012, 18:21

Організатори: Науково-дослідний інститут правознавства, кафедра цивільного права № 1 та кафедра цивільного права № 2

«Сьогоднішня конференція присвячена світлої пам’яті нашого вчителя − професора Ч.Н.Азімова. Ми пам’ятаємо Чингізхана Нуфатовича як людину великої душі й високої культури. Він постійно опікувався створенням наукової школи і присвятив своє життя служінню освіті та науки», – такими словами відкрив захід проректор з наукової роботи Університету А.П.Гетьман.

З доповідями на пленарному засіданні виступили: доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного права № 2 Університету В.Л.Яроцький – «Цивілістична доктрина: поняття, сфера та проблеми термінологічного застосування»;  аспірант кафедри цивільного права № 1 Університету Б.П.Карнаух – «Протиправність, генеральний делікт та чисті економічні втрати»; доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного права № 1 Університету В.І.Борисова – «Недержавні пенсійні фонди як непідприємницькі юридичні особи»; ад’юнкт кафедри охорони інтелектуальної власності, цивільного права та процесу ХНУВС О.М.Доценко – «Межи здійснення права на особисте життя» та ін.

За підсумками роботи конференції надрукована збірка тез.