Пройшла науково-практична конференція «Сучасні проблеми цивільного права та процесу», присвячена пам’яті професора Ч.Н.Азімова

19-12-2014, 15:11
Організатори: Науково-дослідний інститут правознавства, кафедра цивільного права № 1 та кафедра цивільного права № 2.
Відкрив засідання та щиро привітав учасників проректор з науково-методичної роботи Університету, професор, академік Національної академії правових наук України В.В.Комаров. Він зазначив, що загальновідомим є внесок Ч.Н.Азімова в розвиток науки цивільного права. У сфері наукових інтересів ученого перебувало широке коло проблем цивільного права, зокрема, промислової власності та науково-технічного прогресу, способів забезпечення виконання зобов’язань, захисту цивільних прав фізичних та юридичних осіб, спадкове право.
Учасників також привітала кандидат юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного права № 1 Університету В.І.Борисова і передала вітання присутнім від дружини Чингізхана Нуфатовича та слова подяки за те, що ми пам’ятаємо і проводимо заходи на його честь.
Враженнями та спогадами від особистого знайомства із видатним професором поділився доктор юридичних наук, професор, директор НДІ правознавства, завідувач кафедри цивільного права № 2 Університету В.Л.Яроцький: «Ч.Н.Азімов був моїм науковим керівником, і я дуже вдячний йому за те, що саме він допоміг мені визначити напрямок моїх наукових пошуків у науці».
З доповідями на пленарному засіданні виступили: доктор юридичних наук, професор, директор НДІ правознавства, завідувач кафедри цивільного права № 2 Університету В.Л.Яроцький – «До питання щодо теоретичної спроможності конструкцій «право на право», «право на обов’язок», «обов’язок на обов’язок» тощо»; доктор юридичних наук,  професор кафедри охорони інтелектуальної власності, цивільно-правових дисциплін Харківського національного університету внутрішніх справ Є.О.Мічурін – «Норми права у механізмі встановлення обмежень цивільних прав»; кандидат юридичних наук,  доцент кафедри охорони інтелектуальної власності, цивільно-правових дисциплін Харківського національного університету внутрішніх справ С.В.Ясечко – «Правочини в механізмі правового регулювання набуття та передачі особистих немайнових благ» та ін.
За підсумками роботи конференції надрукована збірка тез.